kiáltvány‎ > ‎

Mit szeretnénk?

A fentiek tükrében követeljük tehát, hogy az önkormányzat változtasson azon a gyakorlatán, hogy a Szeged és környékének jövőjét érintő legfontosabb döntéseket nem átlátható módon, hanem egyoldalúan, önkényesen megállapított célok, érdekek és szakmai érvek mentén, a helyi szakértők és az érintettek széleskörű bevonása nélkül hozza. Azt akarjuk elsősorban elérni, hogy az önkormányzat fejlesztési és döntési mechanizmusa valóban az európai normáknak megfelelően működjön, azaz ne hagyja figyelmen kívül az érintettek véleményét, szempontjait, hanem biztosítson lehetőséget minden Szegeden élő számára a jövőjüket érintő döntések meghozatalába való beleszólásra. Az önkormányzat ne egyetlen kész, számos szempontból vitatható alternatívával álljon az érintettek elé, hanem vonja be őket és tudásukat a különböző lehetőségek kidolgozásába. Döntéseit ne átláthatatlan módon, homályos üzleti érdekek mentén, elsősorban az EU-s pénzek lehívására koncentrálva hozza, hanem a város tényleges hosszú távú érdekeit figyelembe véve!

 

A piac tervezett átalakításának aggályos volta következtében felhívjuk az Önkormányzat figyelmét a következőkre:

 
  1. A helyi kistermelőknek és kiskereskedőknek kedvező értékesítési lehetőségek biztosítása közérdek, és mint ilyen, helyi közfunkciónak tekinthető. E közfunkció lényege, hogy biztosítja a helyben termesztett élelmiszer (relatíve) olcsó kereskedelmének lehetőségét. Ezáltal egyrészt biztosítja széles rétegek számára azok szinte egyetlen jövedelemforrását (a kisléptékű mezőgazdasági termelést), másrészt a helyi lakosok számára az olcsó élelmiszert.
  2. E közfunkció megőrzése napjaink, illetve a közeli jövő szempontjából legalább két szempont miatt különösen fontos. Egyrészt a gazdasági válság miatt csökkenő reáljövedelmek következtében az állam (és ennek részeként a helyi önkormányzat) kiemelten fontos feladata a helyi emberek számára azok munkalehetőségének és jövedelemforrásainak megőrzése, illetve a helyi lakosok számára az olcsó élelmiszerhez való hozzájutás lehetőségének garantálása. Másrészt a globális felmelegedés miatt immár tudományos tény, hogy az élelmiszerellátás biztonsága akár már a közeli jövőben (15 éven belül) hazánkban is veszélybe kerülhet. Ebből fakadóan az Önkormányzatnak kötelessége olyan intézkedéseket tenni, hogy azok biztosítsák a helyi mezőgazdasági termelés feltételeinek megőrzését és javítását. Ezzel szemben a piac Önkormányzat általi „fejlesztése” a helyi munkanélküliség növekedését, az olcsó helyi élelmiszerhez való hozzájutás lehetőségének csökkenését, és a helyi élelmiszertermelés- és értékesítés lehetőségeinek beszűkülését eredményezi.

 

A fent leírtak alapján felszólítjuk az Önkormányzatot, hogy:

 
  1. Gondolja újra antidemokratikus és ésszerűtlen működési folyamatait, és a Szeged és környéke jövőjének szempontjából komoly következményekkel járó döntéseit az érintettek véleményének és érdekeinek figyelembevételével hozza meg. A Mars téri változtatások esetében ez a csarnok és parkoló szegediekre történő rákényszerítése helyett egy demokratikus, az európai normáknak megfelelő döntési folyamatot jelent. Azaz, nem a jelenlegi tervek – esetleg kisebb módosításokkal történő –, márciusi megszavazását, hanem a teljes tervezési folyamat újrakezdését az érintettek bevonásával, az európai normáknak megfelelően, az Európában ilyen célokra már jó ideje gyakran alkalmazott eszközök (pl. állampolgári tanácsok) segítségével.
  2. Őrizze meg Szeged számára a Szeged szívében jelenleg is jól működő, a szegedi lakosság életében kiemelten fontos gazdasági szerepet betöltő és kulturális és szociális értéket jelentő, az európai normáknak megfelelően szabad téren is működő piacot, legalább a mostani – az utóbbi időben többször szűkített – kapacitással! Erre mutasson garanciákat!
  3. A piacról ne önmagában, hanem Szeged hosszú távú jövőjének részeként, az egyéb városi funkciókkal (pl. tömegközlekedés, parkolási lehetőségek stb.) együttesen gondolkodjon!
  4. A piaci infrastruktúra további leromlásának megakadályozása érdekében fejlessze az Önkormányzat a szabadtéri piacot oly módon, hogy ott megteremti a szabadtéri árusítás kulturált feltételeit, legalább a jelenlegi kapacitások és piaci terület mellett, de inkább azokat bővítve!
  5. A piaccal kapcsolatos politikájában mindig tartsa szem előtt, hogy az olcsó helyi élelmiszerhez való hozzájutás biztosítása közfunkció, amely a jelen helyzetben több okból kifolyólag is (pl. a gazdasági válság és a globális felmelegedés) kiemelt állami-önkormányzati funkciónak nevezhető!
  6. Azaz: az európai normáknak megfelelően biztosítson központi helyet a helyi kistermelőknek  és kereskedőknek termékeik értékesítéséhez.
 

Amennyiben egyetért céljainkkal, a piac megóvása érdekében kifejtett tevékenységünket, akcióinkat nyomon követheti és csatlakozhat hozzánk 2009 február elejétől a marster.atw.hu honlapon keresztül. Alakítsük közösen városunk jövőjét, a fenntarthatóság és a helyi értékek megőrzése jegyében!