Khatam Terjemahan

                                                     [Previous] [Next] [Home]

HUD, dari ayat 101~110;

101. Dan kami tidak anyaya mereka, tetapi mereka anyayai diri-diri mereka sendiri, maka tidaklah berguna sedikit pun kepada mereka berhala-berhala mereka yang mereka seru selain dari Allah, tetakala datang azab Tuhan mu, dan tidak berhala-berhala itu menambah bagi mereka selain daripada kebinasaan.

102. Dan demikianlah azab Tuhan mu, apabila ia mengazab penduduk  negeri-negeri ,  pada hal mereka itu zalim, sesungguhnya azabnya itu pedih yang sangat.

103. Sesungguhnya didalam itu ada tanda bagi orang yang takut kepada azab akhirat, ialah hari yang dikumpulkan padanya manusia, dan ialah hari yang akan disaksikan.

104. Dan kami tidak tak-akhir kan dia melainkan untuk satu masa yang tertentu.

105. Pada hari yang ia datang, tidak boleh seorang pun bercakap, melainkan dengan izin nya, maka dari antara mereka ada yang celaka, dan ada yang berbahagia.

106. Maka ada pun orang-orang yang celaka, maka dalam nerakalah mereka, adalah bagi mereka didalam nya, teriak dan jeritan.

107. Hal keadaan mereka kekal padanya selama ada langit-langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan mu, kerana sesungguhnya Tuhan mu itu, amat berkuasa membuat apa yang ia kehendaki.

108. Dan ada pun orang-orang yang beriman, maka didalam syurgalah mereka hal keadaan mereka kekal padanya selama ada langit-langit dan bumi, kecuali apa yang  dikehendaki oleh Tuhan mu sebagai satu pemberian yang tidak putus.

109. Lantaran itu, janganlah engkau ada dalam keraguan tentang apa yang mereka sembah, kerana  mereka tidak sembah, melainkan sebagaimana bapa-bapa mereka sembah dahulu, dan sesungguhnya kami akan sempurnakan kepada mereka bahagian mereka dengan tidak dikurangkan.

110. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa kitab itu, telah diperselisihkan tentang nya, dan kalau tidak ada perkataan yang terdahulu dari Tuhan mu, tentu sudah diberi keputusan antara mereka, dan sesungguhnya mereka dalam syak yang meragu-ragu kan ditentang itu.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/212664118865045/doc/212665218864935

Following Twitter,
[] https://twitter.com/UmnoKnajib/status/689593680064163840.
Comments