NUEVA PAGiiNA!!!!

hOlA ChiiqqAss & ChiiqOss dee Aly-Kli ppss Aqqee annddO yyO Kli daandO unaa vOeeltaa x aqee Yaa qee Aly tIeene Muyy aabandOnaada Laa Paaginaa x) Sii qqieeren Saabes MAS  de nOssOtraas viissiteenOs een..  www.metroflog.com/jonas-lanovela  ( El MF dee Aly)  www.metroflog.com/karla-1409 ( mee MF ~Kli~) lOs eespeeramOOOs OkeeI sccM BaaBaaY. 

 WiittlOvee.... Klii :)
ċ
Ana Ramirez,
25 jun. 2009 16:16
ą
Ana Ramirez,
16 jun. 2009 20:36
Comments