Αρχική Δικτυακός τόπος εναπόθεσης εκπαιδευτικού υλικού για τη μελέτη της Βιολογίας Γενικής Παιδείας A' Λυκείου,  στο οποίο περιλαμβάνονται: Παρουσιάσεις, Προσομοιώσεις,  Προτάσεις για Διάβασμα, Φύλλα Εργασίας και Quiz. 

"Οδηγίες χρήσης"

Ο δικτυακός τόπος έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές της A' τάξης στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος στο 1ο Λύκειο Ηλιούπολης. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται πρόσθετες πηγές, αλλά και δοκιμασίες για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στη μελέτη του μαθήματος. 

Σε κάθε περίπτωση:
  • Είναι χρήσιμο παράλληλα με τη μελέτη της σχολικής ύλης να ανατρέχετε στις παρουσιάσεις και τις προσομοιώσεις που υπάρχουν σε κάθε ενότητα. Έτσι θα βοηθηθείτε  να κατανοήσετε και να εμπεδώσετε τις έννοιες και τα φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ΄αυτήν.
  • Αν ενδιαφέρεστε να επεκτείνετε και να εμβαθύνετε τη γνώση που έχετε αποκτήσει, καλό θα είναι μελετήσετε τις προτάσεις για διάβασμα.
  • Είναι χρήσιμο να δοκιμάσετε να συμπληρώσετε τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας και τα quiz. Οι ορθές απαντήσεις στα quiz, καθώς και ο "βαθμός" σας,  θα σας δοθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι "εντός ύλης" ενότητες, είναι και η σειρά που ακολουθείται στη διδασκαλία τους στη σχολική μονάδα.


Υποσελίδες (1): Χρήσιμα κείμενα