FAQ - Nyttige tips


Diverse spørsmål

lagt inn 13. mar. 2013, 09:38 av Ole Andreas Seipajærvi   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:38 ]

Jeg har en klage på naboen, hvordan går jeg frem? 
Er dette en klage du ønsker styrets hjelp med kan du kontakte styret skriftlig. Styret vil behandle klagen på første styremøte og begge parter vil bli informert skriftlig om videre gang.

Jeg har en ide til fellesområde / arrangemang osv?
Ta kontakt med styret, vi er positive til alle innspill.

Hvorfor gjør ikke styret noe med klagene mine? 
Alle ting som skal behandles av styret må komme inn skriftlig og med underskrift. Henvendelser som gjøres "ved postkassa" eller "på lekeplassen" vil ikke bli tatt opp på styremøter, dette har vi ikke kapasitet til. Dette er og for å skjerme styrets medlemmer fra å bli nedrent hver gang de viser seg på fellesområdet.

Spørsmål som omhandler årsmøtet

lagt inn 13. mar. 2013, 09:38 av Ole Andreas Seipajærvi   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:38 ]

Når holdes årsmøtet?
I slutten av april hvert år.
Hvordan kan jeg får gjennom saker på dette møtet?
Saker som ønskes å tas opp må leveres skriftlig til styret innen fristen. det kommer lapp i postkassene med innkalling og frist for innlevering av saker. Du bør også stille på årsmøtet for å kunne svare på spørsmål om saken du fremmer.

Spørsmål som omhandler parkering

lagt inn 13. mar. 2013, 09:37 av Ole Andreas Seipajærvi   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:37 ]

Er det lov til å parkere på toppen?
Nei det er ikke lov annet enn for av/pålessing. Biler skal umiddelbart kjøres ned igjen og skal ikke stå på toppen. Dette er på grunn av sikkerheten, en brannbil skal til enhver tid kunne komme til ved behov.

Hva gjøres med de bilene som er parkert på toppen?
Styret har mulighet til å få bilene borttauet for eiers regning. I første omgang vil de få en advarsel. Styret håper at alle beboerne selv ser sikkerhetsfaren slik parkering utgjør og derfor unngår dette.

Hvor har vi gjesteparkering?
Sameiet har i dag ikke egen gjesteparkering. Vi kan benytte plassene ut mot Alvernveien når vi får besøk med bil.

Spørsmål som omhandler dyrehold, støy fra naboer osv.

lagt inn 13. mar. 2013, 09:36 av Ole Andreas Seipajærvi   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:36 ]

Finnes det regler for ro i sameiet?
Det er anbefalt med ro fra kl.23. I tilfeller der en vet at man skal ha fest med noe støy e.l. anbefaler vi å levere ut nabovarsel eller snakke med de nærmeste naboene i forkant. Vi oppfordrer til godt naboskap der vi har respekt for hverandres behov, men og er tolerante med hverandre.

Jeg ønsker å skaffe meg hund/katt må styret vite om dette?
Styret skal til enhver tid ha oversikt over dyr som beboerne eier og som går utendørs, som hund og katt. Styret må derfor få skriftlig beskjed når et dyr anskaffes.
Styret har i ekstreme tilfeller mulighet til å avslå søknad om anskaffelse av dyr der tungtveiende grunner er tilstede.

Spørsmål rundt dugnader

lagt inn 13. mar. 2013, 09:36 av Ole Andreas Seipajærvi   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:35 ]

Er det mulig å betale for å slippe å delta på dugnaden?
Nei det er ikke mulig i henhold til dagens regler. Styret oppfordrer alle til å delta, det er som regel mulig å utføre oppgaver utenom dugnadsdagen. Ta kontakt med styret i forkant av dugnaden for nærmere informasjon.

Hvem bestemmer hva som skal gjøres på dugnaden?
Styret organiserer dugnaden, men er åpen forslag til hva som bør gjøres. ta kontakt med styret om du har ideer eller forslag.

Spørsmål som omhandler skader, forsikring og skadedyr.

lagt inn 15. okt. 2009, 01:24 av Alverntoppen Boligsameie   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:33 av Ole Andreas Seipajærvi ]

Er boligen min forsikret gjennom sameiet?
Bygningen de bor i er forsikret av boligselskapet gjennom Follo Boligbyggelag i If forsikring.
Innboforsikring må hver enkelt eier sørge for selv


Hva gjør jeg ved evt. skade?
Når skade oppstår, skal skaden OMGÅENDE meldes til Follo Boligbyggelag.
Eneste unntak er når det oppstår akutt skade utenom arbeidstid, da kan forsikringsselskapet kontaktes direkte på nr 02400 eller 81500818.
Uansett meldes skaden til FBBL når kontoret igjen er åpent.

Så snart skaden er meldt tar Follo BBL kontakt med styret, som gjør avtale med If forsikring, besikter/takserer skaden, evt. bestiller ekstern takstmann.
Det skal ikke settes i gang noen form for utbedringsarbeid før takstmann har vært på stedet. Eneste unntak er de tiltak som må gjøres for å hindre at skaden blir større enn nødvendig.

Etter at takstmann har avgitt sin skaderapport bestiller Follo BBL håndverkere og sørger for gjennomføring av utbedringsarbeidene i henhold til taksten, forutsatt at skaden er dekkende innenfor forsikringsvilkårene.

Boligselskapet v/formannen og beboer/skadehaver får kopi av skaderapporten til informasjon.

Ved forsikringsskade er egenandelen for tiden kr. 6.000,-. Dette trekkes av If av i summen ved forsikringsoppgjøret. 


Jeg har skadedyr i leiligheten/hagen, hva gjør jeg?
Ta kontakt med styret. Sameiet har avtale med anticimex. Sameiets forsikring dekker og noe skadedyr.

Spørsmål som omhandler maling, innkjøp av maling, fargekoder osv

lagt inn 13. okt. 2009, 00:58 av Alverntoppen Boligsameie   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:34 av Ole Andreas Seipajærvi ]

Hvor får jeg tak i fargekoder?
Ta kontakt med styret.
Kan jeg selv hente maling i butikken?
Nei, kun styrets medlemmer kan kjøpe varer til sameiet.

Kan jeg få mailing til leiligheten utenom fellesmalingen?
Sameiet kjøper inn maling til fellesmalingen hvert 5.år. Det som trengs å males utenom dette må hver enkelt eier selv kjøpe inn og dekke.

Har styret stilas/stige?
Styret har ikke stillas men vi kan hjelpe deg med kontakter for å leie/låne dette.
Hver rekke skal ha en stige hver. Hvor disse befinner seg til enhver tid har styret ikke oversikt over. Hør med de andre beboerne i din rekke.

Spørsmål som omhandler sameiets tilhenger

lagt inn 13. okt. 2009, 00:58 av Alverntoppen Boligsameie   [ oppdatert 13. mar. 2013, 09:35 av Ole Andreas Seipajærvi ]

Hvordan går jeg frem ved lån av tilhenger?
Ta kontakt med en av styrets medlemmer for nærmere avtale.
Koster det noe å låne hengeren?
Ja det koster 50 kr pr døgn, dette betales kontant til styret og skal dekke utgifter til vedlikehold av tilhengeren.

Trenger jeg å ha med meg vognkort når jeg låner tilhengeren?
Styret har vognkortet og dette kan hentes når du skal låne hengeren, det må leveres tilbake umiddelbart etter avtalt låneperiode.

1-8 of 8