1.PORTADA

 
 
La portada d’aquest e-portafoli serà una breu presentació: creativa, original, amb imatges i/o vídeos i poca lletra.

Es tracta d’un portafoli digital on es podrà adjuntar qualsevol tipus d’arxius: vídeos, àudios, imatges, “pdf”, presentacions, documents compartits. 

"Un portafoli és una recopilació d’informació i documentació reflexionada, on és possible trobar evidències que reflecteixen que un procés d’aprenentatge ha estat realitzat" 
 
 
Escola Patronat Domènech - Sisè- Curs 2011/2012
 
 

 Obra de Núria Alart i Guasch   adaptada a l'aula de sisè per la Teresa Montenegro i que està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons 
 
 
 
 
 
 
Music Playlist at MixPod.com