Alubwi‎ > ‎

Contact Informatie

Kijk hier voor algemene informatie over Alubwi.

Kijk hier voor ledeninformatie (contributie e.d.).

E-mail

info@alubwi.nl
Voor algemene vragen, informatie en contact.

webmaster@alubwi.nl
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. deze website.

secretaris@alubwi.nl
Voor alle berichten of vragen aan onze secretaris (ledenadministratie).
Gebruik om lid te worden of om je gegevens te wijzigen de speciale formulieren op deze website.

alubull@alubwi.nl
Voor alle informatie, opmerking, vragen etc. over het blad Alubull (redacteur).

Bestuur
Kijk voor de e-mailadressen van individuele leden van het bestuur op de bestuurspagina.

Post

Alubwi is ook via de normale post te bereiken via:

Vrije Universiteit
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Divisie Wiskunde en Informatica
T.a.v. Alubwi
De Boelelaan 1081a
1081 HV AMSTERDAM
Comments