Leden Informatie

Leden

Alumni
Je kunt lid worden als Alumni-lid mits je bent afgestudeerd in:

  • BWI oude stijl (doctoraal (drs))
  • de Master BMI (MSc BMI)
  • de Bachelor BWI (BSc BWI)
  • de Master BA (MSc BA)
  • de Bachelor BA (BSc BA)

Studenten
Je kan lid worden als studentlid van Alubwi als je:

  • je Bachelor BWI of BA hebt gehaald en nu als student de Master BMI resp. BA volgt
  • instromer bent als student in de Master BMI / BA (bijvoorbeeld als HBO-er of foreign student)
  • je als student de Bachelor BWI of BA volgt en deze nog niet hebt gehaald, maar wel al alle vakken van het 1e en 2e jaar hebt gehaald.

Donateurs
Lid worden als donateur kan altijd, mits er een zekere relatie bestaat tussen de donateur en BWI.
Op dit moment zijn voornamelijk de aan bwi gerelateerde hoogleraren en staf donateur.

Contributie

De contributie bedraagt € 6,50 per jaar voor afgestudeerden en donateurs. Als je nog student bent, is het lidmaatschap gratis!

Voor studentleden bestaat er een speciaal Alubull Abonnement voor € 3,25 per jaar. Hiervoor krijg je dan net als Alumni en Donateur leden de Alubull, helemaal fysiek, thuisgestuurd!

De contributie kan worden voldaan door het storten van de contributie op rekening:
9145001 ten name van Alubwi te Amsterdam o.v.v. 'Contributie'.


Kijk hier voor contactinformatie.

Kijk hier voor algemene informatie over Alubwi.
Comments