Wat is de BABPA

Het Stagebureau van de VU organiseert is samenwerking met Alubwi de jaarlijkse Uitreiking van de Business Analytics Best Paper Award, kortweg de BABPA. De BABPA is de prijs voor het best geschreven BA Paper1 van het jaar. Op de website van het stagebureau vind je meer informatie over de BA Best Paper Award, waaronder de winnaars van de afgelopen jaren.
 
1Tot 2009 heette het BWI Werkstuk de BWI Scriptie, sinds de naamswijziging van BWI naar BA in 2012 heet het de BA Paper.

Nominatie

De BABPA wordt eenmaal per jaar in februari uitgereikt aan de student die het voorgaande jaar de 'beste' BA papers heeft geschreven. Alle BA papers doen mee die het voorgaande jaar zijn ingeleverd, gepresenteerd, beoordeeld en door de begeleider zijn voorgedragen voor nominatie. Van al deze BA papers met een beoordeling van minimaal een 8 selecteert het Stagebureau minimaal drie tot maximaal vijf werkstukken.

Criteria voor nominatie zijn:

  • onderwerp (orginaliteit, actualiteit);
  • communicatieve aspecten (uiterlijke verzorging, taalgebruik, formulering, schrijfstijl, etc.);
  • oordeel van de BA paper begeleider.

Toekenning van de prijs

De genomineerde papers worden beoordeeld door een jury. Zitting in de jury hebben: dr. S. Bhulai (voorzitter), prof.dr. G.M. Koole, dr. W.J. Kowalczyk, drs. L.P. van Venrooy (alumnus, werkzaam bij KLM), drs. D. de Vries (alumnus, werkzaam bij Rabobank).

De criteria voor de toekenning van de BA paper zijn:

  • integratie van de drie componenten bedrijfseconomie/econometrie, wiskunde en informatica;
  • onderwerp (orginaliteit, maatschappelijke relevantie)
  • diepgang/inhoud
  • praktische haalbaarheid/toepasbaarheid;
  • presentatie van het werkstuk (taalgebruik, opmaak, etc.)
  • originaliteit, creativiteit en innovativiteit.

De jury stelt een juryrapport op met motivatie voor de toekenning van de prijs. De uitreiking vindt plaats tijdens een openbare bijeenkomst waarin de voorzitter van de jury het juryrapport voorleest.

Prijs

De prijs bestaat uit een oorkonde, een pennenset, een geldbedrag van € 150 en een wisseltrofee. 
Comments