Alpert - Alkoholiperheessä kasvaneiden tuki ry


Alpert ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta perustuu päihteettömään yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja vapaaehtoistyöhön.

Yhdistys tarjoaa pitkäjänteisen tukiverkoston ja luonnonläheisen kohtaamispaikan (Kolmperäkoti) ihmisille, joiden kasvuympäristössä on ollut alkoholismia tai muunlaista toimimattomuutta.

Toimintamme ylläpitää ja vahvistaa työ- ja toimintakykyä, luo voimavaroja arjen hallintaan ja edistää päihteetöntä riippuvuuksista vapaata elämää.

Tarjoamme tiloja päihteettömille tapahtumille. 


Yhteystiedot:

Sähköposti: 3alpert(at)gmail.com

Postiosoite: Kolmperäkoti, Kolmperäntie 1, 02820 Espoo 


Kun jaamme Kokemuksemme, saamme Voimaa tähän päivään. Siitä voimasta kasvaa Toivo huomiseen.