ÖDEVLER
 

YILLIK ÖDEV

YILLIK ÖDEV ALANLAR buraya basınız.

 

 AYLIK ÖDEV

 AYLIK ÖDEV İÇİN DİKKATLE İNCELEYİNİZ.

 

 

AĞ ELİ (site) ÖDEVLERİ

AÇIKLAMALAR

yapılan sitede

·          Bölmeler (menü) en az 10 tane olmalı

·          Ödev konusu bölümlendirilmeli ve her bölmede ödevin farklı bir yönü anlatılmalıdır.

·          Bölmelerde, TÜRK DÜNYASI bölmesi olacaktır. Bu bölümde Türk ülkelerinden genel olarak bahsedilecektir.

·          Bölmelerde,  günümüz TÜRK ALFABELERİ olacaktır. Günümüz Türk Dünyasının kullanmakta olduğu alfabelerin hepsi (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan v.b.) karşılaştırmalı olarak verilecektir.

·          Bölmelerde, araştırılan bölge veya ülkenin alfabesi -dili ile ilgili bölmeler olacaktır.

·          Site yapımcısı mutlaka kendini tanıtacak bir bölme açmalıdır. Ayrıca sitenin en alt tarafında site yapımcısının ismi yazmalıdır. Özelikle Ana Sayfa açılınca site yapımcısını tanıtan yazıların olması tercihimdir.

·          Sitenin üst tarafında araştırılan konu belirtilmelidir.

·          Asıl sitenin yanı sıra yapılan yedek sitenizin olması katkı sağlayacaktır.

·          http://googlepages.com , www.azersayt.com adreslerinden  yardımcı site mutlaka bulunmalıdır.

·          html java kodları elverdiğince fazla kullanılmalıdır.

·          sunu(slide)- en az 5 tane (bir sunu en az 20 sayfalık olmalı) faydalı olacaktır.

AŞAĞIDAKİ  ARAŞTIRMA ÖLÇEKLERİNE GÖRE ARAŞTIRMA KONUSUNU ZENGİNLEŞTİRİNİZ.

Anket, Tespitler, yoğun yaşadığı yerler, birbirleri arasındaki dayanışma oranı, iktisadi faaliyetler, mesleki durumları, serbest meslek sahiplerinin oranı, en önde hangi meslek grupları yer almakta, maddi ve manevi destekler,  milletvekili olmuş olanlar, bürokratlar, işsiz olanlara destek oranı,  v.b.

Site içeriğinde konu ile bağlantılı olacak şekilde, müzik,film, türkü sözleri, chat, foto galerisi, alfabe, dil,sözlük, klavye, sılaytlar, yazarlar, şairler, edebiyatçılar, mili marşlar, anayasa , hukuk, demokrasi,halk, nüfus, şehirler, yayınlar listesi, siteler arşivi eklenebilir.

  Alfabelerimiz: Türk Dünyası alfabelerinin içine yerleştirileceği bölmedir

Sözlük : Türk Lehçelerinde  sözlükler

Klavye: Türk lehçeleri fontları, Türk lehçeleri klavyeleri v.b.

Sılaytlar: Konu ile  ilgili sılaytlar

Milli Marş: Türk ülkelerinin milli marşları

Anayasalarımız: Türk ülkelerinin Anayasaları

Üniversitelerimiz: Türk ülkelerinin üniversiteleri

Meselelerimiz: karabağ , pkk, ERMENİ meseleleri v..b.

Şehirlerimiz: Türk ülkelerinin şehirleri   (A'dan Z'ye), şehirlerin fotoğrafları olacak. bilgiler olacak.

 

TAVSİYELER

 

http://www.td.sakarya.edu.tr/index_dosyalar/Page3514.htm   TÜRKBİLİM SİTELERİ

http://www.turkleronline.com/turklink.htm  TÜRKBİLİMCİLERİN SİTELERİ

http://www.geocities.com/turkologlar/  TÜRKBİLİM DÜNYASI

http://turkoloji.cu.edu.tr/  TÜRKBİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ

http://www.ismtogan.com/turklink.htm TÜRKOLOJİ LİNKLERİ

http://ctle.fatih.edu.tr/?link

http://www.turkbirlik.gen.tr/

http://users.pandora.be/orientaal/turkcestan.html

http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_16/10_tokatli.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alınan belli başlı konular

TÜRK CUMHURİYETLERİ CUMHURBAŞKANLARI

TÜRK LEHÇELERİ

TÜRK DÜNYASI ŞEHİRLERİ

Türk Dünyası Tarihi

Günümüz Türk Cumhuriyetleri Tarihi

Kırgızistan Tarihi

Kırgız Türkleri Tarihi

Özbekistan Tarihi

Özbek Türkleri Tarihi

Türkmenistan Tarihi

Azerbaycan Tarihi

Aşkabad  ,    Taşkent,   Bişkek,  Almatı,  Astana,  Bakü,

Türk Dünyası Alfabeler Merkezi

Türk Dünyası Lehçeler Merkezi

Türk Dünyası Şehirleri Merkezi

Türk Dünyası Alfabe Odası

Türk Dünyası Şehirlerinin Tanıtım Merkezi

A’dan Z’ye Türk Dünyası’nın başlıca Şehirleri

Kırgız Bilgi Merkezi

Kırgız Kültür ve Tarihi

Kırgızistan Şehir Haritaları

Kırgızistan Bilgi Merkezi (KBM)

Kırgız Türkleri Derneği

 

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

AZERBAYCAN TARİHİ  

TÜRKMENİSTAN TARİHİ

ÖZBEKİSTAN TARİHİ   

KAZAKİSTAN TARİHİ

KIRGIZİSTAN TARİHİ

KKTC TARİHİ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939.

Aras Cumhuriyeti - 1919.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913, 1920-1921.

Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti - 1918-1919. (Kars Cumhuriyeti)

Türkistan Milli Devleti 1917 - 1920.

Alaş Orda Milli Devleti 1917 - 1920.

İdil Ural Devleti 1918- 1919.

Komrat Cumhuriyeti (1906)

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920.

Güney Azerbaycan Azadistan Cumhuriyeti 1919 - 1920.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1920-1925, 1932-1934, 1944-1949.

Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944.

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-(1920-1991)

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-(1936-1991)

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-(1936-1991)

Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-(1924-1991)

Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti -(1925-1991)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afganistan Türkleri

Ahıska Türkleri

Balkanlarda Yaşayan Türkler

Batı Trakya Türklüğü

Bulgaristan Türkleri

Derbent Türkmenleri

Hazarlar  ve  Karaylar

Irak Türkleri

İdil-Ural Bölgesinde Yaşayan Türkler

İran Türkleri

Kafkas Türkmenleri

Kaşkay  Türkleri

Kosova Türkleri  

Sancak Türkleri

Kumuk Türkleri

Makedonya Türkleri

Meluncanlar

Moğolistan’da Türkler

Oryatlar (Altay Türkleri)

Nogay Türkleri

Romanya'da Yaşayan Türkler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türklerin Unsuru Olduğu Diğer Özerk Cumhuriyetler

Kırım Özerk Cumhuriyeti - (Kırım Tatarları:)

Taymir - Dolgan Türkleri

Dağıstan - (Kumuk Türkleri:) ve (Nogay Türkleri:)

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağdaş Özerk Türk Cumhuriyetler

Altay

Balkar

Başkortostan

Çuvaşistan

Doğu Türkistan

Gagavuzya

Hakas

Karaçay

Karakalpakistan

Nahçıvan

Tataristan

Tuva

Yakutistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB YAPMA PROGRAMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANİ DÜNYA ÖDEVİ

 

 

   

SUNU ÖDEVLERİ

 

 

 

ÖRNEKLER İÇİN GÖRÜNÜZ

SUNU BANKASI   http://sunubank.com 

 

 

PROGRAMLAR