Suretler 


 

TÜRKİYE

AZERBAYCAN

GÜNEY AZERBAYCAN

TÜRMENELİ

ACARİSTAN

DAĞISTAN

KARAÇAY-MALKAR

KIRIM

BATI TRAKYA

KOSOVA

GAGAVUZ YERİ

 

 

 

 

KIRGIZİSTAN

KAZAKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

ÖZBEKİSTAN

DOĞU TÜRKİSTAN