Röportaj
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danyal Toydemir (Fen Bilgisi Öğr.)

 

 •  Azerbaycan Türkleri Derneği-(Bakırköy)
 • Kırım Türkleri Derneği-Çapa
 • Kazak Türkleri Vakfı- Zeytinburnu
 • Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı-Turan Yazgan 
 • Çağdaş Türk Tarihi araştırması - Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 • Türkistanlılar Derneği-Aksaray
 • Türk Dünyası Kültür Evleri - Abdulmetin Keskin
 • İstanbuldaki Kırgızlar-sözlü tarih projesi
 • İstanbuldaki Kazaklar - sözlü tarih projesi
 • İstanbuldaki Özbekler- sözlü tarih projesi
 • İstanbuldaki Afganistanlı Türkmenler-sözlü tarih projesi
 • Hızır Reis ilköğretim Okulu Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile röportaj
 • Fen Bilgisi Öğretmeni Danyal Toydemir ile Türk Dünyası üzerine röportaj