DOĞU TÜRKİSTAN

ğlama yurdum, eğerci bol küninde yok bahar

Gelgüsi künlerinde baht yıldızı oynap kalar