Senesni tekstai

2012 m. lapkričio 10 d. Tauragės jubiliejinės parodos apžvalga
  
 
 Parodą aplankė apie 450 lankytojų iš Tauragės ir kitų Lietuvos regionų. Norintieji įsigijo puikių veislinių triušių. Su sveikinimais pagerbė mus garbingi svečiai-Tauragės rajono vicemeras ir Latvijos tiušių veisėjų organizacijos delegacija vadovaujama pirmininkės.
Parodoje buvo eksponuojami arti 100 Belgijos milžinų, Vokietijos dėmėtųjų milžinų, Avinų, Didžiųju šinšilų, Burgundijod, Vienos mėlynųjų, Vienos pilkųjų, Naujosios Zelandijos baltųjų, Kalifornijos, Reks veislių triušių.
Įvertinta 80 triušių sekančiai:
97,5 balo-1triušis, Vienos mėlynųjų veislės.
97,0 balais- 6 triušiai, iš jų BM-3, Vienos mėl. 2, Vienos pilk.-1
96,5 balo-12 triušių, iš jų BM-3, Vmėl-4, Vpilk-2, Rex-2, NZbalt-1
96,0 balo  įvertinta 13 triušių
95,5-94,0 balo įvertintas 41 triušis
92,5-93,5 balo-3 triušiai
Nepatenkinamai įvrtinti 2 triušiai, kurie žymiai sumažino gana aukštos kokybės ekspozicijos suminį vidutinį įvertinimo balą iki 93,0.
 
Už parodoje eksponuotų 8  triušių aukščiausią suminį įvertinimą-774 balai- Veislinės triušininkystės meistro vardas trečią kartą suteiktas Aloyzui Mitrikevičiui.
 
Geriausios kolekcijos ir  veislių čempionai
 
Kol. Nr.  Narvo Nr   Lytis   Dešinė a. kairė a.   įvertinimas          Augintojas
                                    Belgijos milžinai
1                     1                1,0           L4            1219             97,0                      A.Mitrikevičius
                       2                1,0       T596            1149             96,5
                       3                0,1           L4            1224             95,5   
                       4                1,0           L4            4265             97,0 Čempionas
                                                                           viso            386,0
                                           Prancūzijos avinai
4.                   9                 1,0           L5            4230             96,0                        G. Cikana
                      10               1,0           L5            5250             95,0
                      11               0,1           L5            3225             95,5
                      12               0,1           L5            3226             96,0  Čempionas
                                                                           viso            382,5
                                           Vienos mėlynieji
9                   40                1,0           L4           2213              97,0                        A.Mitrikevičius
                     41                1,0           L4           3221              97,5  Čempionas
                     42                1,0           L4           3229              96,5
                     43                1,0           L4           4233              97,0
                                                                          viso             388,0
                                          Vienos pilkieji
12                52                 1,0            6           3216               97,0  Čempionas     J.Jonaitis
                    53                 1,0            6             329               96,0
                    54                 0,1            6           5224               96,0
                    55                 1,0            6           5226               95,5
                                                                         viso              384,5
                                        N.Zelandijos baltieji
13               57                 0,1         19-41        c3-2                94,5                      E,Reimerys
                   58                 1,0           L8           4210                94,0
                   59                 1,0           L8           4212                94,0
                   60                 1,0           L8           5213                94,5
                                                                         viso               377,0
                   61                 0,1           L5           3227                96,5  Čempionas  T.Cikanienė
                                           Kalifornijos
17              74                  1,0            3            1214                95,0                      A.Stimbirys
                  75                  1,0            3             127                 94,0
                  76                  1,0            3            1215                96,0
                  77                  1,0            3            4221                96,0    Čempionas
                                                                         viso               381,0
                                          Reks-šinšila
18              78                  0,1            3           7137                 96,0                    A.Stimbirys
                  79                  0,1            3             421                 96,0
                  80                  0,1            3             423                 96,5  Čempionas
                  81                  0,1            3            5210                96,5 
                                                                         viso              385,0
 
Latvijos triušių veisėjų asociacija įsteigė taurę METŲ TRIUŠIUI. Ji atiteko A.Mitrikevičiaus Vienos mėlynųjų veislės patinui L4-3221, gavusiam aukščiausią parodos įvertinimą-97,5 balo
 
Geriausių  kolekcijų savininkai apdovanoti taurėmis ir diplomais, o veislių čempionai-diplomais .
  
                                                                                                                 BM čempionas L4 -4265             Vienos p. čempionas 6-3216             NZB čempionas L5-3227
   97,0 balo                                 97,0 balo                                        96,5 balo
Lietuvoje įvežta nauja veislė- Vienos juodieji. Tai švariai juodos spalvos Vienos tipo sudėjimo, panašaus į Vienos mėlynuosius. Triušiai 4,5-5,2 kg svorio, priskiriami vidutinio stambumo veislei. Augintojas-Jonas Jonaitis, Vilnius.
 
2012 rugpjūčio 6 d.
Nauja veislė Lietuvoje
Praeitų metų gruodį iš Vokietijos valstybinės parodos parsivežiau porą Šampanės sidabrinių, kurie pas mane neišsilaikė. Todėl balandžio mėnesį apsilankiau Vokietijoje, Saksonijos Anhalto žemėje pas Šampanės sidabrinių veislės triušių augintoją Joachim Schnerch ir įsigijau patinėlį ir dvi pateles, gimusius sausio-vasario mėnesiais. J.Schnerch yra vienas iš 8-nių šios veislės veisėjų Vokietijoje, kur ji dar laikoma nauja, ir  dar neįtraukta į Vokietijos triušių veislių STANDARTĄ. Tai sena prancūziška veislė, išvesta 18 šimtmečio pabaigoje, Šampanės provincijoje, šiuo metu Prancūzijoje , greta Burgundijos, yra viena iš populiariausių veislių. Vokiečiai kraujo atnaujinimui veislinius triušius įsigyja Šveicarijoje, Liuksenburge, Austrijoje. Kodėl ne Prancūzijoje? Prancūzai veisia tamsesnio sidabro atspalvio triušius.
Vokietijoje auginami Didieji šviesiai sidabriniai turi bendrą kilmę su Šampanės triušiais, tačiau po 1933 metų vokiečiai Šampanės sidabrinius pervadino Didžiaisiais šviesiai sidabriniais. Tolimesnėje selekcijoje DŠS šiek tiek pakito  spalvos ir kūno sudėjimo atžvilgiu. Šiuo metu tai atskiros veislės, neporuotinos tarpusavyje.
Savo atsivežtus naujakurius poruosiu gruodžio mėnesį. Jie auga ir vystosi puikiai.
  
2012 birželio 1 d.
MANO PATYRIMAS NAUDOJANT VEISIMUI UŽSIENIO PARODOSE ĮSIGYTAS PATELES
Esu pirkęs nemažai Vienos mėlynųjų, Belgijos milžinų ir kitų veislių patelių Vokietijos ir Čekijos parodose. 
Statistiškai mažiau nei pusė jų davė man prieauglį. Kitos susirgo, kai kurios nesikergė arba neaugino savo atvestų jauniklių.
Kokios priežastys?
Didelėse parodose, kur triušiai nuo pristatymo į parodą iki jo nupirkimo išbūna ne visada palankioje parodos aplinkoje 5-6 dienas, 
veikiami streso, turi didelį rizikos lygį užsikrėsti virusais arba kenksmingomis bakterijomis. 
O kur dar para kelionės į Lietuvą, dažnai neleistinai ankštose dėžėse, aklimatizacija, pripratimas prie prastesnių mūsų pašarų ir blogesnių laikymo ir priežiūros sąlygų. 
Apie tai kalba ir patyrę Vokietijos triušių augintojai, kuomet po parodų savo eksponuoti triušiai turi sveikatos arba veisimosi problemų.
Šiais metais iš Vokietijos valstybinės parodos parvežtų dvieju patelių nėturiu nei vienos- viena krito už 2 savaičių po suporavimo, 
kita, neauginus pirmo lizdo, krito po antrojo triušiavimosi. 
Panašios nesėkmės buvo ir ankstesniais metais. Nieko panašaus neatsitiko su mano išaugintomis patelėmis. 
Todėl užsienio parodose geriau pirkti tik vertingus patinus ir tik iš pasižymejusiu augintojų,  negailint pinigų geram veisliniam gyvuliui įsigyti. 
Pigiau ir mažiau rizikinga įsigyti veislinius triušius iš Lietuvos veislynų. 
Nuo 2009 metų stengiuosi veislinius reproduktorius įsigyti betarpiškai iš žinomų Vokietijos augintojų, o ne pirkti parodų eksponatus.
2011.03.10. 
X-ji LKŽTA paroda Utenoje

Paroda įvyko 2011.11.12 dieną Utenos kolegijos salėje. savo augintinius pristatė šešių veislynų savininkai, atvežę 78 triušius - 
Belgijos milžinų, avinų, Burgundijos, Vienos mėlynųjų, Vienos pilkųjų, didžiųjų šviesiai sidabrinių, Kalifornijos,
Naujosios Zelandijos raudonųjų, Japonų, Reksų veislių. 

Nugalėtojomis pripažintos ir taurėmis bei diplomais apdovanotos 2 kolekcijos:

Belgijos milžinų geležies spalvos   97,0, 97,0, 95,5, 94,5, viso- 384,5 balo, augintojas A.Mitrikevičius

Prancūzijos avinų, geležies sp.    96,0, 93,5, 95,0, 95,0, viso- 379,5 balo, augintojas G. Cikana

Veislių čempionais pripažinti ir diplomais apdovanoti trys triušiai:

Belgijos milžinų  0,1  Nr. 2136
97,0 balaiaugintojas Mitrikevicius 
Vienos mėlynųjų 1,0 Nr. 2127 97,0 balai augintojas Mitrikevicius
Kalifornijos        0,1  Nr. 4137  94,0 balaiaugintojas ReimerysApie miksomatoze persirgusius triušius
.
Kai kurie augintojai bando gydyti miksomatoze susirgusius triušius. Šiais metais pasitaikė nemažai atvejų, kuomet susirgo vakcinuoti triušiai. Dalis tokių triušių serga lengvesne forma, ir dažnai perserga. Juos nesunku atskirti pagal ant nosies ir ausų išplikusias dėmes. Tokių triušių jokiu būdu negalima palikti veisimui. Jie lieka miksomatozės viruso nešiotojais ir pavojingais šios ligos platintojais- ligos užkrato rezervuarais. Be gailesčio tokius triušius likviduokite, jų kailiukus, vidaus organus, kojas, galvas utilizuokite.

Kokią veislę pasirinkti?

Triušių veislių gausumas neretai priverčia susimąstyti pradedantį augintoją: kuri gi veislė geriausia? Atsakymas paprastas – geriausios veislės nėra. Jeigu būtų viena geriausia, tai nereiktų 200 veislių. Veislę augintojas turi pasirinkti, jau žinodamas koks jo auginimo tikslas, kokias sąlygas turi triušiams auginti, kokio dydžio triušių fermą jis planuoja užveisti. Nereikia lengvai pasiduoti skelbiamoms reklamoms, diskusijoms interneto forumuose, kur tūlas augintojas po vienus metus trukusio „patyrimo“ , užauginęs keliolika triušių, paskelbia „profesorišką“ išvadą apie vieną ar kitą veislę. Arba verslininkas, kuris turi jau net dviejų metų pažinties su triušiais stažą, skelbia pasaulio triušininkystės revoliuciją dėka triušių, taip vadinamų „rusų eksceleratų“, po mirties apsireiškiančio ano šimtmečio Sankt Peterburgo triušių augintojo ir jo sugalvotų stebuklingų narvų. 

Pradedantiesiems augintojams nereikėtų pradėti nuo stambiausių veislių. Šių veislių triušiai brangesni, todėl nesėkmės atveju, o nesėkmės pradedantiesiems dažnesnės, ir nuostoliai bus didesni. Stambių veislių triušiai ir pašarams yra reiklesni ir vietos jiems reikia daugiau. Todėl jeigu vieta neriboja, pradėkite nuo vidutinio stambumo veislių. Jeigu vietos trūksta, auginkite mažąsias veisles. Visais atvejais Jūs galite pasiekti gerų ūkinių rezultatų. Kai įprasite ir pažinsite triušį, auginkite ir milžinus ir kitas stambias veisles, jeigu to norite. Trumpaplaukiai triušiai (rex) ir satinai, jeigu pasirinksite juos, duos Jums puikių kailiukų ir puikios mėsos. Kūrybinga lietuvio prigimtis iš visokiausių triušių kailių gali sukurti nuostabiausių dalykų. O jeigu mėgstate megzti, auginkite pūkinius triušius ir šiltai renkite savo šeimą. Jeigu turite dideles uždaras patalpas ir norite verstis mėsos gamyba ir prekyba plačiu mastu, užveiskite Kalifornijos, Burgundijos, Vienos ar Olandų veislių triušius. Jeigu tokių patalpų neturite, įrenkite pastoges užvėjoje, bet ne prieš saulę, ir jūsų triušiai puikiai augs atvirame ore Augintojas taip pat turi turėti supratimą apie stambiuose „triušienos fabrikuose“ mokslininkų-genetikų sukuriamas trumpaamžes hibridines linijas, kurių palikuonys skiriami skerdimui. Todėl tokių triušių vežti jų į Lietuvą, kaip veislinių tikrai neverta, nes jų gerosios savybės būsimiems palikuonims silpnai perduodamos, o kai kuriais atvejais visiškai „išsiskaido“.


2012 vasario 27d. 
Vyksta poravimas, gimsta jaunikliai...

Šiltas ruduo ir žiemos pradžia buvo tinkami triušių kergimui. Ryškus atšalimas sausio pabaigoje kai kuriems augintojams atnešė nuostolių, nes kai kurios pirmavedės patelės nepasiruošė tokiam šalčiui tinkamų lizdų.Laukiant triušiavimosi esant šalčiams, augintojas turi pasirūpinti visų pirma, kad patelė turįtų pakankamai kraiko ,vietos lizddui daryti, o dar geriau įrengti lizdo dėžę. Ne kiekviena patelė turi gerą motininį instinktą, todėl augintojas turi stebėti patelėselgesį jau prieš triušiavimosi terminą.
Patelei ruošiant lizdą stebima ar pakankamai kraiko ji neša į lizdavietę, ar peša plaukus lizdo darymui. Dalis patelių lizdą pradeda ruošti prieš savaitę arba dar anksčiau, o kitos vos prieš dieną. Tačiau daugumą patelių plaukus peša tik prieš atsivedimą, tokiu atveju plaukų-kraiko mišinys nebūna tinkamas ir lizdas ne pakankamai šiltas. Augintojas sprendžia ar įrengti patelei lizdo dėžę ar ne, bet būtų labai gerai, kad jis galėtų stebėti atsivedimą, netrikdydamas patelės. Svarbu, kad atsivedimo metu būtų ramybė, netriukšmautų žmonės, šunes. Jokiu būdu triušidėje neturi būti svetmų žmonių.
Neužilgo po atsivedimo, kai patelė apsivalo, nusiramina ir pamaitina mažylius,ji iškeliama iš narvo ir saugiai patalpinama pav. transportavimo dėžėj.. Po to apžiūrimas lizdas. Išimami ir į paruoštą šiltą dėžutę vienas po kito sudedami sveiki triušiukai. Iš lizdo pašalinama placenta, sukruvinti lizdo plaukai ,kraikas.ir  galimai negyvi lizde arba narve esantys triušiukai. Jeigu reikia, patvarkomas lizdas ir tada į jį grąžinami apžiūrėti sveikieji ir apdengiami pūkais ir kraiku. Viską sutvarkius, papildomai pakreikus ir pripildžius šėryklę, patelė grąžinama į narvą. Priežiūrą atliekant, rankos turi būti nuplautos karštu vandeniu be muilo ir ištrintos patelės narvo kraiku.
Toliau lizdas apžiūrimas po 2-3 dienų, turint tikslą sužinoti ar patelė maitina vaikus ir ar turi pakankamai pieno. Alkani triušiukai šokinėja ir čiulba, vos ištiesus delną virš lizdo. Tokiu atveju patartina dalį triušiukų perkelti pas kitą patelę, o jeigu tokios galimybės nėra, tiesiog pamažinti skaičių. Kai kurioms patelėms pirmą-antrą dieną po apsitriušiavimo ryškiai pasireiškia ruja. Jos kartais apšlapina savo lizdą ir triušiukai gali žūti. Taip atsitinka dėl kelių priežasčių- triušidėje netoli patelės narvo sėdi patinas, prieš triušiavimąsi ir po to patelė šeriama rują skatinančiais pašarais arba tokia patelės prigimtinė savybė. Kai kurie augintojai, sutvarkę lizdą, patelę iškelia į kitą patalpą ir grąžina į savo narvą tik žindymui. Po poros dienų patelė apsiramina ir toliau ramiai prižiūri savo vaikus.
Patartina patelės narvą apžiūrėti po žindymo, kuris būna dažniausiai vieną kartą dienoje  tuo pačiu laiku. Kartais baigdama žindymą  ir palikdama lizdą, patelė ištraukia iš lizdo spenelį čiulpiantį triušiuką. Mažylis dar neturi orientacijos jausmo ir nesugeba grįžti į lizdą, todėl gali greitai sušalti, jeigu augintojas laiku jo negrąžins į lizdą.

Comments