Αρχική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων που μετείχαν στα προηγούμενα Σεμινάρια Κατάρτισης στη διδακτική της γλώσσας διοργανώνει το

3ο  Σεμινάριο Γλώσσας

Τόπος:
    Αλόννησος Μαγνησίας
Χρόνος:   1 ως 4 Ιουλίου 2010

Η βασική θεματική του φετινού σεμιναρίου θα είναι:

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της γλωσσικής διδασκαλίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.