Αρχική

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων που μετείχαν στα προηγούμενα Σεμινάρια Κατάρτισης στη διδακτική της γλώσσας διοργανώνουν το

4ο  Σεμινάριο

Τόπος:
    Αλόννησος Μαγνησίας
Χρόνος:   14 ως 17 Ιουλίου 2011

Η βασική θεματική του φετινού σεμιναρίου θα είναι:

Η Τέχνη στην υπηρεσία της Γλώσσας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.