uvod
 

Želim predstaviti nova odkritja temeljnih zakonitosti obstoja znotraj naravnih zakonov. Po vseživljenjskih spoznavanjih in iskanjih so se mi zgodila spomladi 1977.

Nova odkritja temeljnih zakonitosti obstoja Življenja ne sodijo neposredno v pojem varstva narave, neposredno se ne združujejo s svetovnimi ukrepi blažitev posledic napredujočih podnebnih sprememb, erozije zemlje, propadanja biološke raznovrstnosti, k prilagajanjem na vse hujše posledice ter k pomočem (Kiotski sporazum 2003), temveč so edina možna rešitev vseh pojavov civilizacije pri napredujočem pustošenju Življenja na našem planetu. Bistveni ključ pri tem je odprtje človeške zavesti na naslednjo evolucijsko raven, ki sledi iz odkritij za nov obstoj.

Zavest v novem obstoju je razširjena na planet, na obstoj Življenja kot takega. Je globalna in hkrati osebna znotraj dolgotrajnih procesov osebne preobrazbe. Udejanja se na moči resnic, ne na moči denarja. Udejanja se v pozitivnem trendu nadaljnjega razvoja življenja, nasprotno od dosedanjega negativnega trenda, in vidi možnost prenove celovitega Življenja na Zemlji skozi razvoj te nove podstati. Zavest je usmerjena k naravnim zakonom Življenja. [Življenje z veliko začetnico pomeni Živo, obstoj in lastnost Živega po sebi.] Nov obstoj je absolutno nekomercialna tema in mora ostati zavarovan pred vsakršnimi komercialnimi nameni in komercialnimi pretvorbami. Prav tako mora ostati zavarovan pred izrabljanji v religiozne ali različne ezoterične namene in pred vsakršnimi enačenji.


Nov obstoj

Posledice velikanskega civilizacijskega razvoja na temelju navidezno večnih pojmovanj štirih elementov življenja zemlja, voda, zrak, ogenj se kažejo v napredujočem izčrpavanju in razkrajanju celotnega potenciala obstoja Življenja na tem planetu, kar neustavljivo stopnjuje vsesplošno ogroženost. Odkriti sta dve temeljni zmoti v teh nespremenljivih pojmovanjih štirih elementov življenja. Odkritja in uvidi nakažejo možnost obratnega – vitalnega trenda celovitega življenjskega potenciala na tem planetu. Odkrita je osnovna možnost novih kakovosti Življenja, ki bi jih bilo mogoče razvijati in posledično širiti na vse živo.

Svetovna odgovornost za Življenje na planetu ter za planet sam, kot tudi velika potreba zaradi naglo napredujočega negativnega stanja, v kakršnega je privedlo človeštvo, terjata, da ljudje tega sveta vzamejo v roke nova odkritja temeljnih zakonov in resnic pojavljanja Življenja na Zemlji, ki sodijo v temeljno in čisto znanost, ter organizirajo udejanjanja in znanstvena preverjanja teh temeljnih zakonov narave. Kličem mlade znanstvenike, državne voditelje in politike, strokovnjake, izvedence, izobražence in mislece, ter občutljive posameznike, da se seznanijo s tem pojavom in s to iniciativo in da se aktivirajo pri sebi za premik odkritij.

Jedro Novega obstoja, prikazano na teh straneh, predstavlja sedem temeljev obstoja – nova izvirna odkritja in spregledi znotraj štirih elementov življenja. Besedila sedmih temeljev obstoja so vzeta iz moje knjige Nov obstoj (305 strani). Človeštvo je prepričano v nespremenljivost štirih elementov življenja: zemlja, voda, zrak, ogenj, ki tvorijo ves človeški znani razvoj, posebno še sodobni svet. Zavoljo te samoumevnosti človeštvo ne vidi izhoda iz krize vsega živega na našem planetu, iz krize narave same, iz krize stanja bolezni. Nova odkritja ne pomenijo nič manj kot preskok v nov možen ciklus živega življenja na Zemlji.

Zavest človeštva naj bi dojela pomen in vrednost sedmih temeljev obstoja. In se odpirala naprej, skupaj z uresničevanji, preizkušanji, nadalnjimi odkrivanji in z razvojem novega obstoja celovitega Življenja na našem planetu.


Moja ukvarjanja

Živeti Nov obstoj – Dojemati Nov obstoj – Tišina – Samota - Hatha joga - Raja joga – Dobro spanje – Linux – Internet - Branje – Pisanje – Razvoj zavesti človeštva – Premišljevanja z notranjimi opazovanji – Politika – Zgodovina
- Vrhunska književnost – Digitalna fotografija – Zeleni kitajski čaji (originalni).

---> OBSTOJ
Lojze Stanič