prvi klik
 

Podajam objavo novih odkritij temeljev obstoja življenja znotraj naravnih zakonov. Spletno mesto OBSTOJ SVETA je besedilno. Pišem v svojem slovenskem jeziku. Za prevode v angleški jezik sam nimam materialnih možnosti.

Moram opomniti, da je za seznanitev najprej potrebno brati uvod. Nato nadaljevati v središču OBSTOJ. Tam pa je, prosim, potrebno brati počasi. Res. Premišljevati z notranjim opazovanjem. Večkrat brati. Počasi. Trajno premišljevati. Res. [Splošno vedenje ljudi je nasprotno, berejo tako, da zgolj preletijo. Tukaj je potrebno drugače.] Vsa besedila sem izboljšal. 

na začetno stran