idejni projekt
 

Potrebno je ustvariti raziskovalni pristop k pripravam za poznejši projekt Obstoj sveta oz. nov obstoj. Mnogo let sem se poglabljal v opazovanja in ustvarjanje zasnove za pristop k projektu. Zasnova mora biti pravilna in ne sme omogočati poznejše pretvorbe in izrabljanja odkritij za obstoj sveta, kot je vedno bilo v zgodovini in še posebno v sodobnem času. Nakažem idejni projekt:
 

Vodstvo: Evropska komisija - ali več evropskih in svetovnih vlad - ali zveza evropskih in svetovnih univerz - ali Združeni narodi.
Izvajalec:
Zveza evropskih in svetovnih univerz.
Bivanje:
Da.
Tip:
Preobrazbe, znanstvena preverjanja, spremljanja in raziskovanja.
Prostor:
Optimalno kompromisno podnebje v Evropi in ustrezno okolje.
Preobrazbeni udeleleženci:
Mladi izobraženci.
Preobrazbeno vodenje:
Jaz v začetni fazi.
 

Mladi doktoranti in doktorski kandidati, udeleženi kot znanstveni kader iz večine znanstvenih in družboslovnih področij, ki se bodo postopoma priključevala, bodo  delovali tudi kot predavatelji svojih tekočih izsledkov, svojih ustvarjalnih metod in spoznanj preobrazbenim udeležencem.


Poleg dosedanjih, bodo nastajala nova znanstvena področja oziroma nove vsebine, nove veje. Nastajala bo posebna univerza.
 
Lojze Stanič
junija 2006
<< na začetno stran