Modules‎ > ‎Resource Management‎ > ‎

RDA

LIBISnet en RDA

In de loop van vorig jaar werd de nieuwe catalogiseerstandaard RDA (Resource Description and Access) geïmplementeerd in een aantal grote instellingen: Library of Congress, British Library, Library and Archives Canada, National Library of Australia, Deutsche Nationalbibliotheek... Overigens worden momenteel een aantal nationale regelsets (bv. in Nederland) georiënteerd op en aangepast aan RDA, en worden in almaar meer netwerken de bibliografische records aangepast aan en/of ingevoerd conform RDA. Bovendien is inmiddels ook de MARC21 standaard (o.m. een aantal nieuwe velden) aangepast aan RDA.
Gezien het internationale karakter en – meer nog – gezien de directe impact op het bibliografisch recordformaat (in MARC21) moeten wij ook binnen het LIBISnet bekijken op welke manier wij deze standaard kunnen/willen/moeten implementeren en hoe we ermee zullen omgaan in de dagelijkse catalogiseerpraktijk (zeker bij de overname van records via copycat). Overigens is dit ook van belang voor de migratie van de bibliografische records van Aleph naar Alma.
De overstap naar Alma is wellicht het meest geschikte moment om RDA aan te pakken. Zo kunnen we meteen, waar nodig, het LIBISnet datamodel aanpassen en uitbreiden, en onze invoerregels herbekijken. Vereenvoudiging en flexibiliteit (eigen invoer versus overname via copycat) moeten daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn.
De werkgroep cata LIBISnet zal binnenkort een beslissing nemen over een aantal principes, én over een concreet/werkbaar voorstel voor de dagelijkse praktijk. De principes en de grote lijnen van het voorstel zullen ter consolidatie voorgelegd worden aan het MTUB en aan de LIBISnet Adviesraad. Vervolgens kunnen ze gecommuniceerd worden naar alle netwerkpartners. De concrete aanpassingen zullen toegelicht worden in de algemene trainingssessie voor Resource Management in Alma
Ċ
Bart Libis,
Mar 24, 2014, 1:00 AM
Comments