วัดกุนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง)


ประวัติวัดกุนนทีรุทธาราม

วัดกุนนทีรุทธาราม หรือวัดห้วยขวางตามที่ชาวบ้านเรียกนั้น ประวัติเป็นมาอย่างไรไม่แน่ชัด อาศัยการบอกเล่าของผู้สูงอายุดังที่ได้บอกไว้แล้วเบื้องต้น 

      วัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสุทธิสาร ทิศตะวันออกของวัดติดคลองห้วยขวาง ( ความจริงคลองห้วยขวางและถนนสุทธิสาร เกิดขึ้นหลังการตั้งวัด) จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุได้บันทึกไว้ว่า นางคล้าย ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ให้ที่ดินสร้างวัดเป็นคนแรก ต่อมานายฟ้อน ซื่อสัตย์ได้ให้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วประมาณ ๘ ไร่เศษ ( ทางวัดได้ทำการสำรวจรังวัดสอบเขตออกโฉนดเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๒๑๕ ตำบล สามเสนนอกฝั่งเหนือ อำเภอพญาไท ( บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

      มีกุฎิ ๒ หลัง แต่ไม่ทราบนามผู้สร้าง เข้าใจว่าคงจะร่วมกันสร้างหลาย ๆ คน มีพระอยู่ปกครองวัดปีละ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ชาวบ้านมีอาชีพทำนา แม้ว่าวัดจะอยู่ห่างจาก สนามเป้าประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษก็ตาม แต่ก็กันดาร ไม่มีถนนไปมาติดต่อต้องเดินผ่านทุ่งนา ไม่คอยมีการติดต่อกับตำบลอื่น เพราะคมนาคมลำบากมาก วัดขาดการบำรุงรักษา ทำให้ชำรุดหักพังไปตามสภาพ 

      การที่ได้ชื่อว่าวัดห้วยขวาง คงจะเรียกตามชื่อของตำบล เปลี่ยนชื่อเป็นวัดกุนนทีรุทธาราม จากทางราชการ เมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ 

      พ.ศ.๒๔๕๕ พระอาจารย์เปลี่ยน ได้ปกครอง มีพระอาจารย์ปั้น สุปนฺโน วัดประชาระบือธรรม ได้เป็นหัวหน้าร่วมกับชาวบ้าน สร้างอุโบสถถวารขึ้น ๑ หลัง ใช้เสาไม้ แต่กำแพงก่ออิฐถือปูน เครื่องบนใช้ไม่ทั้งหลัง ทำกันเองโดยอาศัยความถนัดของแต่ละคนช่วยกันทำ และมีนางเนย ไม่ทราบนามสกุล สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ใช้ไม้ทั้งหลัง 

      วัดอยู่ในถิ่นกันดาร ดังกล่าวแล้ว จึงมีพระอยู่จำพรรษาไม่มาก นอกจากชาวบ้านใกล้วัดจะบวชลูกหลาน ซึ่งก็มีจำนวนน้อยเพราะบ้านอยู่กันเป็นหมู่เกาะ และห่างๆ กัน มีชาวบ้านไม่มากข้อมูลทัวไป

ชื่อ : วัดกุนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง)
ที่อยู่ : เลขที่ ๘๘ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ ๕๙ หมู่ที่ ๒ แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 022763585

Comments