regiopastor

Informatie over

regiopastor 
Nede
rland -Meppel  

 
 
Gegevens  kerk contactpersoon

stichting naam

Regiopastor 
straat             
Plaats
parallelweg 20-26 
7941Hh Meppel  


contactpersoon      
Contactadres 

  
  pastor Hans Blaauw  
  parallelweg 20-26
woonplaats                         7941HH   Meppel
TEL / GSM                  06 47 93 11 94
@ Internet

Website

http://www.regiopastor.nl
E-mail adres  info@regiopastor.nl
 
 
diensten

 maandag tm zondag 24 / 7 telefonische helpline 
 
aanvullende Gegevens

partner  we zijn aangesloten bij de alliantie Jahweh passie kerken          [  ]  ja    [ x] nee
anbi We zijn door de belastingdienst geregistreerdals als anbi                [ x ]  ja  [ ] nee Jaaroverzicht  stichting regiopastor Nederland 2015 

Financiën

Verantwoording van de financiële administratie wordt hieronder gegeven door middel van een verlies- en winstoverzicht over 2015.

Namens de stichting regiopastor 


AR Blaauw  (voorzitter) H.J  Hoolsema –blaauw   (secretaris O N T V A N G S T E N Werkelijk Begroot verschil U I T G A V E N


·        Giften via de bank  2235.00

·        Evangelisatie 175,00

·        Diaconie 150,00

·        Onkosten vergoeding bestuur 500,00

·        Stichting groei 200,00

·        Kosten auto 250.00

·        Kantoorkosten  275,00

·        telefoon 120,00

·        Representatie kosten website 350,00

·        Bankkosten 147.41 

·        Onvoorziene kosten 300,00

Totaal Uitgaven                € 2467,41

Bank overzicht   te kort  €     232.41

meer:
Comments