Missie & Visie

 
De Missie & Visie van Christian netwerk > Jahweh passie kerken

 

Samen te werken aan eenheid in onze Land = Impact
Als Pastors en leiders in de christelijke kerken, geloven wij, in geestelijke zin, dat Pastors zijn de oudsten van hun stad en regio.  Wij geloven ook dat het hebben van een Koninkrijk mentaliteit.
onze werkwijze moet zijn .elkander opbouwen .doormiddel van :  
           
 
 
Regelmatig samenkomen

             Om samen aanbidden en bidden voor onze steden en regio's.

             Om elkaar te bemoedigen.

             Om open te zijn met elkaar, het onderhouden van de integriteit in onze relatie.   

             Om onze eenheid in Christus en onze verscheidenheid van gaven, uitingen en erfgoed te waarderen.              

 
Toelichting van het doel

             Om de kerk mogelijkeheden te geven voor evangelisatie

             Betrekking te hebben om te bidden voor leiders van de gemeenschap

             Om een stem in de gemeenschap te hebben

             Om het Koninkrijk van God uit te breiden in onze invloedssferen

             Om te netwerken met andere gelijkgestemde organisaties en individuen

             

 

Voordelen van het lidmaatschap -

1.         Leden hebben de eigendom van het netwerk en dragen formele stemrecht.

2.         Kansen voor promotie op vergaderingen door regelmatig betrokken leden.

3.         Regelmatige communicatie via e-mail, enz.

4.         Pastorale bemoediging in tijden van nood.

5.         Gelegenheid om te netwerken met gelijkgestemde mensen in de stad.

6.         Toegang tot gezamenlijke evenementen.

7.         het voordeel en de kracht van een verenigd front.

 

Comments