Het Tarief     allergie112  allergie112.nl

Het tarief voor deze behandeling bedraagt  € 120,00 per sessie.


Betaling: Na afloop van de sessie.