De Oplossing

Op het moment dat je de eerste keer allergisch werd voor iets van buitenaf, gebeurde dit onbewust.
De meeste mensen realiseren zich niet dat er meestal een emotionele oorzaak aan ten grondslag 
ligt. 

Er ontstond een overdreven chemische reactie van het lichaam. Het immuumsysteem reageerde 
overdreven op een bepaald product of op een bepaalde voeding. Het immuumsysteem maakte als 
het ware een vergissing, het gedroeg zich anders. En vervolgens blijft het zich zo gedragen in gelijke 
situaties.

Veel cliënten hebben al een lange weg langs artsen en/of specialisten afgelegd. Deze houden de
overdreven allergische reactie in bedwang door medicijnen voor te schrijven. Dit kan goed werken.
Echter, het probleem blijft bestaan. Zo kunnen mensen hun leven lang verstuivers en andere medicatie 
blijven gebruiken.

Wij zien allergie dan ook als een vorm van gedrag en dat maakt het veranderbaar.

Wanneer je de definitie van 'gedrag' bekijkt, dan is dat 'een reactie op iets van buiten'. 

Gelukkig kun je dat gedrag aan- of afleren.
Nu is dat natuurlijk niet zo eenvoudig, maar als je weet hoe, dan ligt de eenvoud ineens om de hoek. 
De oplossing ligt in het onderbewustzijn en daar kom je niet gemakkelijk bij met jouw bewustzijn. 
Door onze gerichte vraagtechnieken komen we daar snel achter.

De oorspronkelijke methode bestaat al meer dan 15 jaar en is inmiddels telkens verbeterd.
Met onze verfijnde methode zijn de allergieën in de meeste gevallen goed te verhelpen.

Vaak al in een tot twee sessies zijn onze cliënten er voorgoed vanaf. Of het nu enkelvoudige of 
meervoudige allergische klachten betreft. Dat klinkt nu wellicht nog onwerkelijk, maar het is de voor
diegenen die dit pad al bewandeld hebben de aangename en misschien wel onwezenlijke werkelijkheid. 

Een sessie duurt ongeveer een uur. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het beantwoorden van uw vragen, een intakegesprek of
het maken van een afspraak om je van jouw allergie te bevrijden.


De nazorg

Wanneer men zich vele jaren allerlei dingen heeft moeten ontzeggen of met van alles rekening heeft gehouden om de allergische reactie te vermijden is het voor de meeste heel onwerkelijk wanneer men alles weer kan eten, overal weer kan zijn en alles weer kan dragen. Kortom alles weer kan doen. Zeker wanneer er al vele wegen bewandeld zijn die niet het gewenste resultaat hebben gebracht. 

Ook uw omgeving kan sceptisch zijn, zowel vooraf als nadat u geen allergische reacties meer heeft. Dit komt met name omdat het rationeel moeilijk te bevatten is. 

Om hier gemakkelijk mee om te kunnen gaan krijgt u na de sessie oefeningen in mp3-vorm die u ondersteunen.

Mochten er na de eerste sessie nog noemenswaaridge sympthomen zijn, dan maken we een afspraak voor een 2e sessie of krijgt je telelfonisch of via skype ondersteuning.
De methodes die wij ontwikkeld hebben zijn gebaseerd op o.a:
NLP, Mindtuning en Hypnotherapie en vinden in een hele gemoedelijke ontspannen sfeer en setting plaats.Wat is NLP?

Neuro Linguistisch Programmeren
  • Neuro - Gedrag wordt door neurologische processen gestuurd. De waarneming wordt door het zenuwstelsel en door de zintuigen gefilterd.
  • Linguistisch - Onze communicatie en gedragspatronen zijn door taal met elkaar verbonden.
  • Programmeren - Aangeleerde en blokkerende denkpatronen kunnen door doelgerichte interventies verandert worden in bv constructief denken en gewenste gedragingen.

Wat is NLP

NLP is de koningsdicipline als het om bewezen positieve veranderingen gaat.
 
Hoe werkt NLP?
 
NLP verandert onze communicatie, ons gedrag en verschaft ons nieuwe inzichten die aanzetten tot handelen
  • NLP is een strategie van succesvolle mensen uit alle bevolkingslagen met als doel om de eigen competenties te vergroten en verder te optimeren.
  • NLP biedt diverse praktische werktuigen voor efficiënte communicatie.
  • NLP is een van de succesvolste methoden om bij uzelf en bij anderen verborgen potentiaal te ontwikkelen.

Waar gaat het om in de NLP?

In de NLP gaat het erom om te begrijpen wat mensen bewust en onbewust doen om  topprestaties te leveren.

Het NLP model werd begin 70er jaren van de vorige eeuw door John Grindler en Richard Bandler ontwikkeld. Zij kozen ervoor om de beroemde Viginia Satir (de moeder van de gezinstherapie) en de therapeuten Fritz Perls (grondlegger van de gestalttherapie) en Milton Erichson (hypnotherapeut) te bestuderen. Hun grondgedachte hiervan was, vaardigheden van zogeheten experten in kaart te brengen en die als techniek aan andere onderwijzen.

Bandler en Grindler analiseerden de spraak en lichaamstaal van deze drie therapeuten en probeerden uit hun handelswijze bepaalde interventie technieken te filteren die samen met de inzichten uit de linguistic de basis voor de eerste NLP school vormden.

Zij bemerkten dat de onderzochte personen inderdaad bepaalde verbale- en non-verbale taalkundige gedragspatronen vertoonden die met elkaar overeenkwamen.

Later onderzochten ze ook beroemde kunstenaars, managers, verkopers, pedagogen enz. en verbreedde zo hun kennis voor de NLP methode.

Effectieve en Snelle verandering

Aan de hand van hun onderzoekingen ontdekten ze vele patronen die bijzonder bruikbaar waren om bewuste en onbewuste veranderingen bij zichzelf en anderen snel en effectief te bewerkstelligen. Daardoor werd het mogelijk om in buitengewoon korte tijd afbrekende en begrenzende gedragspatronen te transformeren, zonder dat dit maanden of jaren in beslag nam.

Programmeren

Het begrip programmeren wordt binnen de NLP niet als manipulatie gezien maar zo, dat aangeleerde gedragspatronen door gerichte interventie veranderen c.q. omgeprogrammeerd worden. Dat betekent dat constructief denken omgezet wordt in gewenst gedrag.

De bedoeling is om mensen te helpen om zich van negatieve programma´s die zich normaliter in het onderbewuste afspelen te bevrijden en daarmee hun levenskwaliteit verhogen.