אלנבי 25, 27

ההסטוריה של המבנה:
 
1928 תוכנן המבנה ע"י אדריכל  יוסף ברלין
1930 נחנך המבנה
1986 נשרף המבנה ונגרם לו נזק בלתי הפיך
1989 נהרס המבנה. המגרש הפנוי משמש כחניון
 
המגרש מורכב מחלקות 71, 79, 80, 81 בגוש 6910