درود!

Welcome to the Personal Website of Ali Sarzaeem 

 به سایت شخصی علی سرزعیم خوش آمدید

 اخبار جدید:
 • انتشار سرمقاله پیشنهادی برای فروش سربازی در جهان صنعت
 • معرفی کتاب جنایتکار اقتصادی در سایت الف
 • انتشار سرمقاله در بازار پول چه خبر است
 • سخنرانی در مورد توسعه چین در مرکز پژوهش های مجلس
 • شش دور تدریس تحلیل بازار مسکن در جمع مدیران بانک مسکن
 • انتشار مقاله من تحت عنوان نقدی بر موافقان تاثیرگذاری بازار سرمایه در خروج از رکود در ماهنامه بازار و بورس آذر ماه
 • سخنرانی توسعه چین در موسسه مطالعات بازرگانی 
 • انتشار مصاحبه اینجانب با هفته نامه اطلاعات بورس 
 • انتشار کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه توسط انتشارات آریانا با مشارکت اینجانب
 • انتشار سرمقاله چرا از استقلال بانک مرکزی سخن می گوییم در روزنامه جهان صنعت
 • شروع تدریس دوره مدیریت ریسک بیمه در دوره فوق لیسانس مدیریت اجرایی بیمه ارائه شده توسط موسسه کسب و کار
 • تدریس کارگاه مهندسی مالی در بانک مسکن
 • انتشار سرمقاله "نگاهی دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزی" در روزنامه جهان صنعت
 • انتشار سرمقاله "گره مذاکرات هسته ای در روزنامه جهان صنعت
 • معرفی کتاب "دولت و توسعه اقتصادی"  و کتاب "ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی" در سایت الف
 • انتشار مقاله "آیا تدریس به زبان انگلیسی جای نگرانی دارد" در سایت الف
 • شرکت در دوره توسعه اقتصادی چین به دعوت آکادمی علوم اجتماعی چین
 • برگزاری سخنرانی اقتصاد سیاسی رشد در تاریخ 29 مرداد در پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت
 • برگزاری سخنرانی بحران بانکی در تاریخ 28 مرداد در پژوهشکده پولی و بانکی
 • انتشار کتاب اقتصاد برای همه نوشته اینجانب 
برای اطلاعات بیشتر به صفحه personal news مراجعه کنید