ALIA: Associació cultural per la Recerca i l'Acció


contacta: aliainvestigaccio@gmail.com

PROJECTES ACTIUS

  • donestech
  • doculela
  • doculeladjvj
  • veus gitanes
  • memòria històrica donestech 
LÍNIES D'INVESTIGACCIÓ 

PRESENTACIÓ 

Alia som una associació cultural per la recerca i acció que va neixer oficialment a Barcelona l’any 2005.

Les persones membres i col.labores d’Alia realitzem i participem en diversos projectes d’investigació i acció que promouen els drets i la millora de la situació de les dones en diferents àmbits de la nostra societat.

Actualment tenim 4 línies d'investigacció: 

ENLLAÇOS 

   ___________

sponsors

   ___________