کتاب گزیده ای از عصر اطلاعات در روزنامه شرق با عنوان جهانی شدن و امنیت ملی معرفی شده است 

مشخصات کتابشناختی 

عنوان کتاب: گزیده ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات

ویراسته ی : دیوید س. آلبرتس / دانیل س. پاپ

ترجمه ی : علی علی آبادی / رضا نخجوانی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

قیمت: 20000 ریال

تعداد صفحه: 276

 

کتاب «گزیده ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی درعصر اطلاعات» که ترجمه این جانب و رضا نخجوانی

است در پاییز 1385 توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شد و برای اولین بار در

 بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به معرض فروش گذاشته شد. دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی،

روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی و سایرعلاقمندان به مباحث فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و امنیت

ملی  می توانند از این کتاب استفاده کنند. کتاب «گزیده ای از عصر اطلاعات» مشتمل بر 7

:فصل است

فصل  اول: امنیت ملی در عصر اطلاعات

فصل دوم : بیت ها، بایت ها و دیپلماسی

فصل سوم: هفت نوع جنگ اطلاعاتی

فصل چهارم: امتیاز اطلاعاتی امریکا

فصل پنجم : اینترنت و امنیت ملی: مسایل در حال ظهور

فصل ششم: فناوری، جاسوسی و جریان اطلاعات؛ 

قوه مجریه و تصمیم گیری در عرصه امنیت ملی

فصل هفتم: امنیت ملی در عصر اطلاعات

   

آدرس سایت ناشر

http://www.risstudies.org/

http://www.rissna.ir

 

تهران- خیابان حافظ - بالاتر از خیابان طالقانی - خیابان رودسر - پژوهشکده مطالعات راهبردی

صندوق پستی 5189-1455