نام و نام خانوادگی: علی علی آبادی

 تاریخ تولد:1352

محل تولد: بجنورد (استان خراسان شمالی)

وضعیت تاهل: متاهل و دارای یک فرزند دختر

محل سکونت: تهران

تحصیلات: دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه علامه طباطبایی
 
فعالیت های آموزشی: تدریس در دانشگاه