De Algemene Zeekajak Kalender (AZK) bevat de vaarkalenders van de volgende aanbieders:
- PP  :  Stichting Peddelpraat
- HKV  :  Haarlemse Kano Vereniging
- HFR  :  Henk Filippo Reizen en Fotografie
- KCZ  :  Kano Club Zeeland
- KH  :  Klaas Hofman (Kano Centrum Wirdumerklap)
- NZKV  :  NZKV
- ODW  :  Kanovereniging Onder de Wadden
- SY  :  Stip-Yaks
- WSV  :  Watersportverbond (voorheen NKB)
- ZiB  :  Zeekajakken in Bretagne
- ZKF  :  ZeekajakForum.NL
- ZNL  :  Zeekajak.NL
- DIV  :  Diverse incidentele aanbieders zonder eigen kalender

De AZK is samengesteld uit tal van openbare Google-agenda's die de diverse aanbieders van zeekajak tochten, activiteiten en evenementen openbaar hebben gemaakt. De beheerder van deze samengestelde kalender is niet verantwoordelijk voor de activiteiten die via de ingesloten kalenders worden gepubliceerd. Elke aanbieder is en blijft zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de eigen activiteiten en het up-to-date houden van de eigen kalender.

Om bij een toenemend aantal aanbieders en kalenders het geheel overzichtelijk te houden, is een consequent gebruik verplicht van een afkorting van de aanbieder, in hoofdletters, gevolgd door een verticaal streepje " | " (of dubbele punt), vóór de omschrijving van de activiteit! Verder dient de kalender uitsluitend zeekajak gerelateerde activiteiten te omvatten. Maak zonodig meerdere Google-agenda's aan en deel uitsluitend de zeekajak gerelateerde kalender t.b.v. de AZK.

De beheerder van de AZK behoudt zich het recht voor om aanbieders te weigeren of te verwijderen uit de AZK, al dan niet met opgaaf van reden. Wie zijn Google-agenda met zeekajakactiviteiten toegevoegd wil zien aan deze Algemene Zeekajak Kalender, die moet even contact opnemen met beheer.azk@gmail.com

De AZK is direct bereikbaar via https://sites.google.com/site/algemenezeekajakkalender