ASAG-19Albanian School in Algebraic Geometry
June 2019,
Albania

Gjeometria arithmetike: 
një gërshetim i gjeometrisë algjebrike me teorinë e numrave.

Ne vazhdimesi te konferencave te grupit A^2G^2, konferenca e rradhes do te organizohet ne muajin Qershor te vitit 2019 dhe do te jete ne Durres ose ne Vlore. Për më shumë informacion mbi A^2G^2 mund te klikoni këtu.  


Gjithe  ata që janë te interesuar për tue ndjekur konferencën duhet te mbushin formen e aplikimit ne fund te faqes. 

Informacioni me i plotë mbi konferencën do të hidhet në këtë faqe ne javet që vijnë.

Organizatorët

 • Anjeza Bekolli
 • Tanush Shaska

Temat

 • Integral extensions and integral closure

 • Algebraic curves

 • Jacobians of algebraic curves, rational torsion points in the Jacobian etc.

 • Computational number theory, rational points on curves,

 • Curves defined over Q

 • Minimal discriminants and conductors

 • Selmer groups in Jacobians

 • Arithmetic invariant theory

 • The arithmetic of hyperelliptic curves

 • Pairings and Weil descent

 • Mordell-Weil group

 • Arithmetic Mirror Symmetry

 • others

 

Lektorët

 • për të plotësuar

Programi

Ora  E Premte  E Shtune E Dielë
 9:00-9:50   
10:00-10:20 
  
 10:30-10:50   
11:00-11:20    
11:30-11:50    
12:00-2:00   
2:00-2:50    
3:00-3:20    
 3:30-3:50   


Pjesemarësit

 1. T. Shaska
 2. D. Tabaku
 3. F. Lekli
 4. A. Bekolli
 5. A. Pecini
 6. J. Mezinaj
 7. S. Mezuraj
 8. Xh. Sinaj
 9. R. Kosova
 10. E. Xhaja
 11. V. Sinaj