Tecnologia Industrial I 

2n Trimestre

Teoria

Programació i robòtica

FER AMB JAVASCRIPT

- Equació de 2n grau 

- Càlcul d'area i volums

- Càlcul de fórmula de tecnologia (energies), física o química

- Càlcul lliure


- Personalització de l'aspecte de la càlculadora (estil de colors, tipus de lletres, ...)


Se valoraran les diferències amb els companys

1r Trimestre

Teoria

Programació i robòtica

- Equació de 2n grau 

- Càlcul d'area

- Càlcul de volum

- Càlcul de fórmula de física o química

- Càlcul lliure


Se valorarà que siguin càlculs diferents dels companysROBÒTICA:

19/12/22:combats de Sumo seguint les instruccions adjuntes (excepte la de pes i tamany que no limitarem)


Abans, però, heu d'enviar omplerta la fitxa de combat.

Combatents:

Taula A, Taula E, Taula D,


Videos combats.


Projectes i construccióExemples:

Oliver, Joan, Enzo, Ivan, Pedro, Fátima, Ana.

(curs 2019/20)

Ús de portàtils de classe

Formulari revisions aula-taller

Diari de classe .