Recull 4t d'ESO (curs 15/16)

CONTINGUTS

.


RECUPERACIÓ TECNOLOGIA
PER SETEMBRE:
L’alumnat que hagi suspés en la convocatòria ordinària de juny, en setembre haurà de fer el mateix examen final de juny.


Pot millorar la nota amb un treball-resum escrit a mà (màxim 3 pàgines) d’algun dels següents temes:


-    Electrònica analògica: descripció i anàlisi de sistemes electrònics per blocs: entrada, sortida i procés. Components electrònics passius i actius més emprats.

-    Electrònica digital. Aplicació de l’àlgebra de Boole a problemes tecnològics bàsics. Portes lògiques.

-    Descripció i anàlisi dels sistemes hidràulics i pneumàtics, dels seus components i principis físics de funcionament.
Preguntes d'Exàmens:(curs 13/14)
ą
PrTec Xisco Huguet,
12 de maig 2016, 9:31
ą
PrTec Xisco Huguet,
16 de nov. 2015, 10:26
ą
PrTec Xisco Huguet,
18 de gen. 2016, 11:30
ą
PrTec Xisco Huguet,
18 de gen. 2016, 11:30
Comments