Tecnologia 3r ESO (curs 17/18)RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

En setembre farem un altre examen igual que l'examen final de juny. Els/les alumnes que tengueu 4.5  o més d'aquest examen estareu aprovats directament, independentment de la nota mitja del curs.

Els que no arribeu a aquesta nota, es farà mita amb totes les notes del curs i una nota de l'estiu com si fos un mes més, on es colliran les 30 millors respostes de l'examen que haureu fet en setembre com a nota de treball d'estiu. Si el promig total (de totes les notes del curs, incloses les de setembre), és superior a 4.5, estareu aprovats.


EXAMEN FINAL

Per altra part, els alumnes que tenguin pendents de presentar 

- Full de consum elèctric

- Millorar el seu apartat del projecte tècnic de la maqueta 3D de la central elèctrica.

- Fer el video sobre la seva central elèctrica (com a mínim enviar un enllaç de youtube diferent dels que hi ha d'altres classes)

- Fer un o més d'un apartat del projecte tècnic d'aerogenerador

poden enviar durant l'estiu aquestos treballs, per pujar el promig total. 


Si puja prou per arribar a la nota necessària per aprovar 
estaran aprovats directament i els avisarem.

Si no és suficient, els servirà per necessitar menys nota de l'examen de setembre per aprovar.


PER APROVAR TECNOLOGIA DE 3r d'ESO 

ÉS IMPRESCINDIBLE
LLEGIR.

(SI ALGÚ NO EN SAP QUE AVISI ELS SEUS PARES O TUTOR)

Tecnologia 3r ESO
-

ą
PrTec Xisco Huguet,
6 de set. 2016, 10:10
ą
PrTec Xisco Huguet,
6 de set. 2016, 10:10
ą
PrTec Xisco Huguet,
6 de set. 2016, 10:10
ċ
IndexPtaller.htm
(1k)
PrTec Xisco Huguet,
12 de des. 2016, 3:27
ą
PrTec Xisco Huguet,
2 d’oct. 2016, 5:01