Continguts‎ > ‎Activitats‎ > ‎

Jocs de representació gràfica

Com s'explica a classe, els sistemes de representació gràfica serveixen per dibuixar objectes reals, que tenen 3 dimensions (amplada, alçada i fondària) sobre suports de 2 dimensions (papers, pissarres, monitors o pantalles d'ordinador o cinema, ...).

Hi ha diferents sistemes per fer-ho, però en qualsevol d'ells és necessari entendre com es representa l'espai per poder dibuixar correctament.

A continuació teniu un jocs senzills per ajudar-vos, d'una manera entretinguda, a entendre alguns d'aquestos sistemes.

El joc consisteix en perseguir una bola blava usant les tecles per conduir el quadrat negre. Les tecles del cursor (fletxes) serveixen per moure's en amplada (direcció X) i alçada (direcció Y). Per canviar la posició de fondària (direcció Z) usau les tecles z (endavant) i s (endarrera).

Es recomanable que abans de començar a perseguir la bola us acostumeu al moviment amb les tecles corresponents
Comments