8 клас


           Знати фізику - означає розуміти багатогранний та неповторний світ природи     

Підручники, посібники,ППЗ 

Тема 1. Механічний рух (15 год)
Урок 01 (03.09.2015) Відносність руху. Траєкторія, шлях і переміщення.
Урок 02 (07.09.2015) Рівномірний рух. Швидкість рівномірного руху.
Урок 03 (10.09.2015) Середня швидкість нерівномірного руху. 
Урок 04 (14.09.2015) Розв'язування задач. 
Урок 05 (17.09.2015) Прямолінійний рівномірний рух. Графічне зображення рівномірного руху.
Урок 06 (21.09.2015)  Розв'язування задач. 
Урок 07 (24.09.2015) Лабораторна робота №1: "Вимірювання швидкості руху тіла". 
Урок 08 (28.09.2015) Обертальний рух. Період і частота обертання тіла.
Урок 09 (01.10.2015) Лабораторна робота №2: "Вимірювання частоти обертання тіл".
Урок 10 (05.10.2015) Коливальний рух та його характеристики. Маятники. 
Урок 11 (08.10.2015) Лабораторна робота №3: "Дослідження коливання маятника".
Урок 12 (12.10.2015) Звук. Характеристики звуку.
Урок 13 (15.10.2015) Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.
Урок 14 (19.10.2015) Лабораторна робота №4: "Вивчення характеристик звуку".
Урок 15 (22.10.2015) Тематичне оцінювання №1: "Механічний рух".

Тема 2. Взаємодія тіл. Сили (12 год)
Урок 16 (02.11.2015) Взаємодія тіл. Інерція. Маса. Сила. Графічне зображення сил.
Урок 17 (05.11.2015) Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 
Урок 18 (09.11.2015) Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.
Урок 19 (12.11.2015) Розв'язування задач.
Урок 20 (16.11.2015) Динамометри. Лабораторна робота №5-6: "Конструювання динамометра. Вимірюванння сил за допомогою динамометра".
Урок 21 (19.11.2015) Сили тертя. 
Урок 22 (23.11.2015) Розв'язування задач на сили тертя. 
Урок 23 (26.12.2015) Лабораторна робота №7: "Вимірюванння коефіцієнту тертя ковзання".
Урок 24 (30.11.2015) Прості механізми.
Урок 25 (03.12.2015) Розв'язування задач.
Урок 26 (07.12.2015) Лабораторна робота №8: "З'ясування умов рівноваги важеля".
Урок 27 (10.12.2015) Тематичне оцінювання №2: "Взаємодія тіл. Сили".

                     Тема 3. Тиск твердих тіл, рідин і газів (9 год)
Урок 28 (14.12.2015) Тиск та сила тиску. Одиниці тиску.
Урок 29 (17.12.2015) Тиск рідин і газів.Закон Паскаля. Сполучені посудини.
Урок 30 (21.12.2015) Розв'язування задач.  
Урок 31 (24.12.2015) Атмосферний тиск. Дослід Торічеллі. Барометри.
                                             З Новим роком!
Урок 32 (14.01.2016) Манометри. Гідравлічні машини. Рідинні насоси.
Урок 33 (08.02.2016) Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. 
Урок 34 (11.02.2016) Розв'язування задач на закон Архімеда.
Урок 35 (Лабораторна робота № 9: "Зважування тіл гідростатичним методом".
Урок 36 (13.02.2016) Тематичне оцінювання №3: "Тиск твердих тіл, рідин і газів".

                               Тема 4. Робота і енергія (9 год)
Урок 37 (15.02.2016) Механічна робота та потужність. 
Урок 38 (18.02.2016) Розв'язування задач. 
Урок 39 (22.02.2016) Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії.
Урок 40 (25.02.2016) Розв’язування задач.
Урок 41 (27.02.2016) Машини і механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.
Урок 42 (29.02.2016) Розв’язування задач.
Урок 43 (03.03.2016) Лабораторна робота №10: "Визначення ККД похилої площини".
Урок 44 (03.03.2016) Розв’язування задач.
Урок 45 (10.03.2016) Тематичне оцінювання №4: "Робота і енергія".

                                Тема 5. Кількість теплоти (10 год) 
Урок 46 (12.03.2016) Теплова рівновага й температура. Лабораторна робота №11: "Вимірювання температури за допомогою різних термометрів".
Урок 47 (14.03.2016) Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.
Урок 48 (14.03.2016) Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
Урок 49 (17.03.2016) Розв'язування задач.
Урок 50 (21.03.2016) Лабораторна робота №12: "Визначення питомої теплоємності речовини".
Урок 51 (24.03.2016) Тепловий баланс.
Урок 52 (28.03.2016) Розв’язування задач.
Урок 53 (04.04.2016) Лабораторна робота №13: "Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури".
Урок 54 (07.04.2016) Розв’язування задач.
Урок 55 (11.04.2016) Тематичне оцінювання №5: «Кількість теплоти».

           Тема 6. Теплові процеси. Теплові машини (9 год)
Урок 56 (14.04.2016) Плавлення і кристалізація твердих тіл.
Урок 57 (18.04.2016) Розв'язування задач.
Урок 58 (21.04.2016) Пароутворення і конденсація рідин.
Урок 59 (25.04.2016) Розв'язування задач.
Урок 60 (28.04.2016) Енергія палива. ККД нагрівника.
Урок 61 (05.05.2016) Лабораторна робота № 14: "Визначення ККД нагрівника".
Урок 62 (11.05.2016) Принцип дії теплових двигунів. 
Урок 63 (16.05.2016) ККД теплових двигунів. Закон збереження енергії в механічний і теплових процесах.
Урок 64 (19.05.2016) Тематичне оцінювання №6: "Теплові процеси. Теплові машини".

                    Узагальнюючі заняття. Екскурсії (4 годин)
Урок 65 (23.05.2016) Узагальнення знань з тем: "Механічний рух" та "Взаємодія тіл. Сили".
Урок 66 (23.05.2016) Узагальнення знань з тем: "Тиск твердих тіл, рідин і газів" "Робота і енергія".
Урок 67 (26.05.2016) Узагальнення знань з тем: "Кількість теплоти", "Теплові процеси. Теплові машини".
Урок 68 () Екскурсія до лабораторії механіки ЧНУ.

Робота з обдарованими дітьми    
Дай ґрунтовне пояснення  в письмовій формі досліду, та отримай поточну оцінку в темі.

Яйце в пляшці.MOVДосягнення учнів
Всеукраїнський учнівський фізичний  конкурс "Левеня-2016" 
Вітаємо з відмінним результатом: Юхимчук С.; Гапонюк О.; Михно Н.; Панченко В.

Вітаємо з добрим результатом: Хівренко С.; Гавшиков Б.; Мартинюк М.; Суденко О.; Черниш В.; Романенко Е. <<Детальніше>>

Всеукраїнський інтернет-турнір з природничих дисциплін - 2016
    В цьому році вперше команда учнів школи брала участь у Всеукраїнському інтернет-турнірі з природничих дисциплін (фізика, астрономія, біологія, географія, хімія). Наша команда набрала 71 бал зі 100. <<Детальніше>>.

Позакласна робота
  • Розв'язування ребусів на фізичну тематику.
  • Фізичний калейдоскоп"(демонстрація цікавих дослідів) 
  • Чиста екологія - запорука здоров'я нації (акція по збору та переробці відпрацьованих батарейок)
За 4 місці акції загальними зусиллями шкільної родини зібрано та відправлено на вторинну переробку трьохлітрову пляшку відпрацьованих батарейок. 
Comments