8 клас        Знати фізику - означає розуміти багатогранний та неповторний світ природи   
Підручники, посібники, ППЗ 
     
  


                        Сторінка та уроки знаходяться у режимі постійної корекції

Тема 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (15 год)
Урок 01. (05.09.2016) Тепловий стан тіла. Температура тіла та її вимірювання.
Урок 02. (08.09.2016) Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 03. (12.09.2016) Внутрішня енергія.
Урок 04. (15.09.2016) Способи зміни внутрішньої енергії.
Урок 05. (19.09.2016) Теплопровідність.
Урок 06. (22.09.2016) Конвекція.
Урок 07. (26.09.2016) Випромінювання.
Урок 08. (29.09.2016) Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження.
Урок 09. (03.10.2016) Розв'язування задач. 
Урок 10. (06.10.2016) Тепловий баланс.
Урок 11. (10.10.2016) Лабораторна робота № 1: "Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури".
Урок 12. (13.10.2016Розв’язування задач.
Урок 13. (17.10.2016) Лабораторна робота № 2: "Визначення питомої теплоємності речовини".
Урок 14. (20.10.2016) Розв’язування задач.
Урок 15. (24.20.2016) Тематичне оцінювання №1: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".

 Тема 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (15+2 год)
Урок 16. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.
Урок 17. Плавлення й кристалізація.
Урок 18. Питома теплота плавлення.
Урок 19. Розв’язування задач.
Урок 20. Випаровування та конденсація.
Урок 21. Розв’язування задач.
Урок 22. Кипіння. Питома  теплота пароутворення.
Урок 23. Розв’язування задач.
Урок 24. Теплота згорання палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.
Урок 25. Розв’язування задач.
Урок 26. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.
Урок 27. Деякі види теплових двигунів.
Урок 28. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.
Урок 29. Узагальнення та систематизація знань з теми "Теплові явища".  Розв’язування задач.
Урок 30. Тематичне оцінювання №2: "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 31. Захист навчальних проектів з теми "Теплові явища".
Урок 32. Захист навчальних проектів з теми "Теплові явища".                          

Робота з обдарованими дітьми    
Дай ґрунтовне пояснення  в письмовій формі досліду, та отримай поточну оцінку в темі.

Яйце в пляшці.MOV

пап

Досягнення учнів
Всеукраїнський учнівський фізичний  конкурс "Левеня-2016" 
Вітаємо з відмінним результатом: Юхимчук С.; Гапонюк О.; Михно Н.; Панченко В.

Вітаємо з добрим результатом: Хівренко С.; Гавшиков Б.; Мартинюк М.; Суденко О.; Черниш В.; Романенко Е. <<Детальніше>>

Всеукраїнський інтернет-турнір з природничих дисциплін - 2016
    В цьому році вперше команда учнів школи брала участь у Всеукраїнському інтернет-турнірі з природничих дисциплін (фізика, астрономія, біологія, географія, хімія). Наша команда набрала 71 бал зі 100. <<Детальніше>>.

Позакласна робота
  • Розв'язування ребусів на фізичну тематику.
  • Фізичний калейдоскоп"(демонстрація цікавих дослідів) 
  • Чиста екологія - запорука здоров'я нації (акція по збору та переробці відпрацьованих батарейок)
За 4 місці акції загальними зусиллями шкільної родини зібрано та відправлено на вторинну переробку трьохлітрову пляшку відпрацьованих батарейок. 
Comments