8 клас

          Знати фізику - означає розуміти багатогранний та неповторний світ природи          

        Підручники, посібники, ПЗ 
     
                      Сторінка та уроки знаходяться у режимі постійної корекції
Тема 1. Температура. Внутрішня енергія тіла. 
Теплопередача (13 год) 
Урок 01. (05.09.2017) Тепловий стан тіла. Температура тіла та її вимірювання.
Урок 02. (07.09.2017) Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 03. (12.09.2017) Внутрішня енергія тіла. Способи зміни внутрішньої енергії.
Урок 04. (14.09.2017) Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання.
Урок 05. (19.09.2017) Питома теплоємність речовини.
Урок 06. (21.09.2017) Розв'язування задач на процеси охолодження та нагрівання тіл. 
Урок 07. (26.09.2017) Тепловий баланс.
Урок 08. (28.09.2017) Лабораторна робота № 1: "Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури".
Урок 09. (03.10.2017Розв’язування задач на тепловий баланс.
Урок 10. (05.10.2017) Лабораторна робота № 2: "Визначення питомої теплоємності речовини".
Урок 11. (10.10.2017) Розв’язування задач.  
Урок 12. (12.10.2017) Навчальний проект: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача"
Урок 12. (17.10.2017) Тематичне оцінювання №1: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".

 Тема 2. Зміна агрегатного стану речовини. 
Теплові двигуни (16 год)
Урок 14. (19.10.2017) Агрегатний стан речовини. 
Урок 15. (24.10.2017) Плавлення й кристалізація.
Урок 16. (26.10.2017) Питома теплота плавлення.
Урок 17. (07.11.2017) Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію речовин.
Урок 18. (09.11.2017) Випаровування та конденсація.
Урок 19. (14.11.2017) Кипіння. Питома  теплота пароутворення.
Урок 20. (16.11.2017) Розв’язування задач на пароутвоерння речовин.
Урок 21. (21.11.2017) Теплота згорання палива. 
Урок 22. (23.11.2017) Розв’язування задач на згорання палива.
Урок 23. (28.11.2017) ККД нагрівника. Розв'язування задач на ККД нагрівника.
Урок 24. (30.11.2017) Теплові двигуни. Будова та принцип дії теплових двигунів. 
Урок 25. (05.12.2017ККД теплового двигуна.
Урок 26. (07.12.2017Розв’язування задач на ККД теплового двигуна.
Урок 27. (12.12.2017) Навчальний проект: "Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів".

Урок 28. (14.12.2017) Тематичне оцінювання №2: "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 29. (19.12.2017) Узагальнення і систематизація знань з теми.

Тема 3. Електричне поле (7 годин)
Урок 30. (21.12.2017) Електричний заряд. Електризація тіл. 
Урок 31. (26.12.2017) Електричне поле.
Урок 32. (28.12.2017) Механізм електризації. Електроскоп.  
                                             З Новим роком!
Урок 33. (30.01.2017) Закон Кулона. 
Урок 34. (02.02.2017) Розв'язування задач на закон Кулона.
Урок 35. (06.02.2017) Тематичне оцінювання №3: "Електричне поле".
Урок 36. (09.02.2017
) Узагальнення і систематизація знань з теми.

      Тема 4. Електричний струм. З'єднання провідників (16 годин)
Урок 37. (13.02.2017) Електричний струм. Дії електричного струму.
Урок 38. () Джерела електричного струму. Електричне коло та його елементи. 
Урок 39. (20.02.2017) Сила струму. Амперметр. У41. Електрична напруга. Вольтметр.
Урок 40. (27.02.201) Електричний опір провідників. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
Урок 41. (02.03.2017) Питомий опір провідника. Розрахунок опору провідника. Реостати.
Урок 42. (06.03.2017) Розв'язування задач на закон Ома для однорідної ділянки кола.
Урок 43. (09.03.2017) Лабораторна робота №3: "Вивчення залежності електричного опору від довжини,
 площі поперечного перерізу і матеріалу провідника".
Урок 44. (13.03.2017) Послідовне з'єднання провідників. 
Урок 45. (16.03.2017) Розв'язування задач на послідовне з'єднання провідників. 
Урок 46. (16.03.2017) Лабораторна робота №4: "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників".
Урок 47. (20.03.2017) Паралельне з'єднання провідників.  
Урок 48. (23.03.2017) Розв'язування задач на паралельне з'єднання провідників.
Урок 49. (03.04.2017) Лабораторна робота №5: "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників". 
Урок 50. (03.04.2017) Змішане з'єднання провідників. 
Урок 51. (06.04.2017) Тематичне оцінювання №4: "Електричний струм. З'єднання провідників".
Урок 52. () Узагальнення і систематизація знань з теми.

Тема 5. Робота і потужність електричного струму. 
Електричний струм у різних середовищах (10 годин)
Урок 53. (10.04.2017) Робота та потужність електричного струму. 
Урок 54. (13.04.2017) Розв'язування задач.
Урок 55. (20.04.2017) Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.
Урок 56. (24.04.2017) Розв'язування задач на закон Джоуля-Ленца.
Урок 57. (27.04.2017) Електричний струм у металах.
Урок 58. (04.05.2017) Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу.
11.05.2017) Розв'язування задач на закони електролізу.
Урок 60. (13.05.2017) Електричний струм у газах.
Урок 61. () Навчальний проект: "Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями". 
Урок 62. (18.05.2017) Тематичне оцінювання №5: "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".
Урок 63. () Узагальнення і систематизація знань з теми.

Тема 6. 
 Узагальнюючі заняття ( 7 годин)
Урок 64. () Повторення. "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".
Урок 65. () Повторення. "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 66. () Повторення. "Електричне поле", "Електричний струм. З'єднання провідників".
Урок 67. () Повторення. "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".
Урок 68. () Підсумкове тестування. 
Урок 69. () Цікаві досліди та задачі з фізики.
Урок 70. ()
 Екскурсія до навчально-наукового центру фізико-хімічних експериментальних досліджень ЧНУ. 
  • Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
  • еплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів
  • Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями
  • Енергозберігаючий будинок


Досягнення учнів
8 класу
Обласна Інтернет-олімпіада з фізики 2017-2018 н.р.
Учні 8 класу участі не брали.

Всеукраїнська олімпіада з фізики 2017-2018 н.р.
Учні 8 класу участі не брали. 

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня" 2017
 
Вітаємо Наливайка Н. з відмінним результатом. 
<<Детальніше>>

Comments