8 клас

          Знати фізику - означає розуміти багатогранний та неповторний світ природи          

        Підручники, посібники, ПЗ 
     
                      Сторінка та уроки знаходяться у режимі постійної корекції
Тема 1. Температура. Внутрішня енергія тіла. 
Теплопередача (13 год) 
Урок 01. (05.09.2017) Тепловий стан тіла. Температура тіла та її вимірювання.
Урок 02. (07.09.2017) Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 03. (12.09.2017) Внутрішня енергія тіла. Способи зміни внутрішньої енергії.
Урок 04. (14.09.2017) Теплопровідність. Конвекція. Випромінювання.
Урок 05. (19.09.2017) Питома теплоємність речовини.
Урок 06. (21.09.2017) Розв'язування задач на процеси охолодження та нагрівання тіл. 
Урок 07. (26.09.2017) Тепловий баланс.
Урок 08. (28.09.2017Розв’язування задач на тепловий баланс.
Урок 09. (03.10.2017) Лабораторна робота № 1: "Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури".
Урок 10. (05.10.2017) Розв’язування задач. 
Урок 11. (10.10.2017) Лабораторна робота № 2: "Визначення питомої теплоємності речовини".
Урок 12. (12.10.2017) Узагальнення і систематизація знань з теми.
Урок 13. (17.10.2017)Тематичне оцінювання №1: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".

 Тема 2. Зміна агрегатного стану речовини. 
Теплові двигуни (16 год)
Урок 14. (19.10.2017) Агрегатний стан речовини. 
Урок 15. (24.10.2017) Плавлення й кристалізація.
Урок 16. (26.10.2017) Питома теплота плавлення.
Урок 17. (07.11.2017) Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію речовин.
Урок 18. (09.11.2017) Випаровування та конденсація.
Урок 19. (14.11.2017) Кипіння. Питома  теплота пароутворення.
Урок 20. (16.11.2017) Розв’язування задач на пароутвоерння речовин.
Урок 21. (21.11.2017) Теплота згорання палива. 
Урок 22. (23.11.2017) Розв’язування задач на згорання палива.
Урок 23. (28.11.2017) ККД нагрівника. Розв'язування задач на ККД нагрівника.
Урок 24. (30.11.2017) Теплові двигуни. Будова та принцип дії теплових двигунів. 
Урок 25. (05.12.2017ККД теплового двигуна.
Урок 26. (07.12.2017Розв’язування задач на ККД теплового двигуна.
Урок 27. (12.12.2017) Узагальнення і систематизація знань з теми.
Урок 28. (14.12.2017) Тематичне оцінювання №2: "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 29. (19.12.2017Навчальний проект: "Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів".

Тема 3. Електричне поле (7 годин)
Урок 30. (21.12.2017) Електричний заряд. Електризація тіл. 
Урок 31. (26.12.2017) Електричне поле.
Урок 32. (28.12.2017) Механізм електризації. Електроскоп.  
                                             З Новим роком!
Урок 33. (18.01.2018) Закон Кулона.
Урок 34. (23.01.2018) Розв'язування задач на закон Кулона.
Урок 35. (16.01.2018
) Розв'язування задач на 
закон Кулона.
Урок 36. (25.01.2018) Тематичне оцінювання №3: "Електричне поле".

      Тема 4. Електричний струм. З'єднання провідників
                                             (17 годин)
Урок 37. (30.01.2018) Електричний струм. Джерела електричного струму.
Урок 38. (01.02.2018) Електричне коло та його елементи. Дії електричного струму. 
Урок 39. (06.02.2018) Сила струму та електрична напруга.
Урок 40. (08.02.2018) Електричний опір провідників. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
Урок 41. (13.02.2018) Питомий опір речовини. Реостати.
Урок 42. (15.02.2018) Розв'язування задач на закон Ома для ділянки кола.
Урок 43. (20.02.2018) Лабораторна робота №3: "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра".
Урок 44. (22.02.2018) Послідовне з'єднання провідників. 
Урок 45. (27.02.2018) Розв'язування задач на послідовне з'єднання провідників. 
Урок 46. (01.03.2018) Лабораторна робота №4: "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників".
Урок 47. (06.03.2018) Паралельне з'єднання провідників.  
Урок 48. (13.03.2018) Розв'язування задач на паралельне з'єднання провідників.
Урок 49. (15.03.2018) Лабораторна робота №5: "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників".
Урок 50. (20.03.2018) Змішане з'єднання провідників. 
Урок 51. (22.03.2018) Розв'язування задач на змішане з'єднання провідників.
Урок 52. (03.04.2018) 
Узагальнення і систематизація знань з теми.
Урок 53. (05.04.2018) Тематичне оцінювання №4: "Електричний струм. З'єднання провідників".

Тема 5. Робота і потужність електричного струму. 
Електричний струм у різних середовищах (10 годин)
Урок 54. (10.04.2018) Робота та потужність електричного струму. 
Урок 55. (12.04.2018) Розв'язування задач.
Урок 56. (17.04.2018) Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.
Урок 57 (19.04.2018) Розв'язування задач на закон Джоуля-Ленца.
Урок 58. (24.04.2018) Електричний струм у металах.
Урок 59. (26.04.2018) Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу.
Урок 60. (03.05.2018) Розв'язування задач на закони електролізу.
Урок 61. (08.05.2018Електричний струм у газах.
Урок 62. (10.05.2018) Узагальнення і систематизація знань з теми.
Урок 63. (15.05.2018) Тематичне оцінювання №5: "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".

Урок 64. (17.05.2018Навчальний проект: "Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями". 

Тема 6. 
 Повторення та узагальнення вивченого
(4 години)
Урок 65. (22.05.2018Повторення. "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача"; "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 66. (24.05.2018) Повторення. "Електричне поле", "Електричний струм. З'єднання провідників"; "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".(У68)
Урок 67. () Цікаві досліди та задачі з фізики. 
Урок 68. () Екскурсія до навчально-наукового центру фізико-хімічних експериментальних досліджень ЧНУ. 
  • Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
  • еплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів
  • Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями
  • Енергозберігаючий будинок


Досягнення учнів
8 класу
Обласна Інтернет-олімпіада з фізики 2017-2018 н.р.
Учні 8 класу участі не брали.

Всеукраїнська олімпіада з фізики 2017-2018 н.р.
Учні 8 класу участі не брали. 

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня" 2017
 
Вітаємо Наливайка Н. з відмінним результатом. 
<<Детальніше>>

Comments