8 клас          Знати фізику - означає розуміти багатогранний та неповторний світ природи          

        Підручники, посібники, ППЗ 
     
                      Сторінка та уроки знаходяться у режимі постійної корекції
Тема 1. Температура. Внутрішня енергія тіла. 
Теплопередача (15 год) 
Урок 01. (05.09.2016) Тепловий стан тіла. Температура тіла та її вимірювання.
Урок 02. (08.09.2016) Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 03. (12.09.2016) Внутрішня енергія тіла. 
Урок 04. (15.09.2016) Способи зміни внутрішньої енергії тіла.
Урок 05. (19.09.2016) Теплопровідність.
Урок 06. (22.09.2016) Конвекція.
Урок 07. (26.09.2016) Випромінювання.
Урок 08. (29.09.2016) Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження.
Урок 09. (03.10.2016) Розв'язування задач на процеси охолодження та нагрівання тіл. 
Урок 10. (06.10.2016) Тепловий баланс.
Урок 11. (10.10.2016) Лабораторна робота № 1: "Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури".
Урок 12. (13.10.2016Розв’язування задач на тепловий баланс.
Урок 13. (17.10.2016) Лабораторна робота № 2: "Визначення питомої теплоємності речовини".
Урок 14. (20.10.2016) Розв’язування задач. Захист навчальних проектів з теми "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".  
Урок 15. (24.20.2016) Тематичне оцінювання №1: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".

 Тема 2. Зміна агрегатного стану речовини. 
Теплові двигуни (15 год)
Урок 16. (27.10.2016) Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.
Урок 17. (07.11.2016) Плавлення й кристалізація.
Урок 18. (10.11.2016) Питома теплота плавлення.
Урок 19. (13.11.2016) Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію речовин.
Урок 20. (17.11.2016) Випаровування та конденсація.
Урок 21. (21.11.2016) Кипіння. Питома  теплота пароутворення.
Урок 22. (24.11.2016) Розв’язування задач на пароутвоерння речовин.
Урок 23. (28.11.2016) Теплота згорання палива. 
Урок 24. (01.12.2016) Розв’язування задач на згорання палива.
Урок 25. (05.12.2016) ККД нагрівника. Розв'язування задач на ККД нагрівника.
Урок 26. (08.12.2016) Теплові двигуни. Будова та принцип дії теплових двигунів. 
Урок 27. (11.12.2016ККД теплового двигуна.
Урок 28. (15.12.2016Розв’язування задач на ККД теплового двигуна.
Урок 29. (19.12.2016) Тематичне оцінювання №2: "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 30. (22.12.2016) Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Захист навчальних проектів з теми "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".

Тема 3. Електричне поле (8 годин)
Урок 31. (23.01.2017) Електричний заряд. Електризація тіл. 
Урок 32. (23.01.2017) Електричне поле.
Урок 33. (26.01.2017) Механізм електризації. Електроскоп.  
Урок 34. (30.01.2017) Закон Кулона. 
Урок 35. (02.02.2017) Розв'язування задач на закон Кулона.
Урок 36. (06.02.2017) Узагальнення та систематизація знань з теми "Електричне поле".  
Урок 37. (09.02.2017) Тематичне оцінювання №3: "Електричне поле".
Урок 38. (09.02.2017) Захист навчальних проектів з теми "Електричне поле".

      Тема 4. Електричний струм. З'єднання провідників (16 годин)
Урок 39. (13.02.2017) Електричний струм. Джерела електричного струму.
Урок 40. (16.02.2017) Електричне коло. Дії електричного струму.
Урок 41. (20.02.2017) Сила струму. Амперметр.
Урок 42. (23.02.2017) Електрична напруга. Вольтметр.
Урок 43. (27.02.201) Електричний опір провідників. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
Урок 44. (02.03.2017) Питомий опір провідника. Розрахунок опору провідника. 
Урок 45. (06.03.2017)  Реостати. Розв'язування задач на закон Ома для однорідної ділянки кола.
Урок 46. (09.03.2017) Лабораторна робота №3: "Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника".
Урок 47. (13.03.2017) Послідовне з'єднання провідників. 
Урок 48. (16.03.2017) Розв'язування задач на послідовне з'єднання провідників. 
Урок 49. (16.03.2017) Лабораторна робота №4: "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників".
Урок 50. (20.03.2017) Паралельне з'єднання провідників.  
Урок 51. (23.03.2017) Розв'язування задач на паралельне з'єднання провідників.
Урок 52. (03.04.2017) Лабораторна робота №5: "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників". 
Урок 53. (03.04.2017) Змішане з'єднання провідників. 
Урок 54. (06.04.2017) Тематичне оцінювання №4: "Електричний струм. З'єднання провідників".

Тема 5. Робота і потужність електричного струму. 
Електричний струм у різних середовищах (10 годин)
Урок 55. (10.04.2017) Робота та потужність електричного струму. 
Урок 56. (13.04.2017) Розв'язування задач.
Урок 57. (20.04.2017) Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.Урок 62. Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. 
Урок 58. (24.04.2017) Розв'язування задач на закон Джоуля-Ленца.
Урок 59. (27.04.2017) Електричний струм у металах.
Урок 60. (04.05.2017) Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу.
Урок 61. (11.05.2017) Розв'язування задач на закони електролізу.
Урок 62. (13.05.2017) Електричний струм у газах.
Урок 63. (18.05.2017) Тематичне оцінювання №5: "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".
Урок 64. () Захист навчальних проектів з теми "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах". 

Тема 6. 
 Узагальнюючі заняття. Екскурсії ( 6 годин)
Урок 65. () Повторення. "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача".
Урок 66. () Повторення. "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни".
Урок 67. () Повторення. "Електричне поле", "Електричний струм. З'єднання провідників".
Урок 68. () Повторення. "Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах".
Урок 69. () Підсумкове тестування. 
Урок 70. () Екскурсія до навчально-наукового центру фізико-хімічних експериментальних досліджень ЧНУ. 

Досягнення учнів
8 класу
  • Обласна Інтернет-олімпіада з фізики 2016-2017 н.р.
В обласній Інетрнет-олімпіаді з фізики брав участь Наливайко Н. З 91 учасника області 8-их класів він отримав бали, що відповідають 21 позиції в рейтинговому списку.
  • Всеукраїнський інтернет-турнір з природничих дисциплін 2016-2017 н.р.
Шкільна родина вітає команду "Бібінатор" у складі Наливайко Н. (8-А кл.), Гапонюк О. (9-А кл.), Черниш В. (9-А кл.), Фещенко Б. (10 кл.), Тюрін В. (10 кл.), Бассараб З. (10 кл.) з отриманням звання лауреата Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (фізика, астрономія, біологія, географія, хімія).
  • Всеукраїнська олімпіада з фізики 2016-2017 н.р.
Вітаємо переможця міської олімпади з фізики, учня 8-А класу, Наливайка Н. з почесним ІІІ місцем.
  • Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня" 2017
 
Вітаємо Наливайка Н. з відмінним результатом.
<<Детальніше>>

Comments