Фізика 7 клас

            Знати фізику - означає  розуміти багатогранний та неповторний світ природи         

Підручники, посібники, ППЗ:

Тема 1. Починаємо вивчати фізику (8 годин)
Урок 01 (14.01.2015) Фізика - наука про природу. Лабораторна робота №1: "Кабінет фізики та його обладнання. Правила безпезпеки при роботі в кабінеті фізики".
Урок 02 (16.01.2015) Методи дослідження фізичних явищ. Фізичні величини. 
Урок 03 (21.01.2015) Вимірювання фізичних величин. Лабораторна робота №2: "Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу". 
Урок 04 (23.01.2015) Час та його вимірювання. Лаборатрна робота №3: "Вимірювання часу".
Урок 05 (28.01.2015) Вимірювання лінійних розмірів та площі поверхні. Лабораторна робота №4: "Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні".  
Урок 06 (30.01.2015) Об'єм та його вимірювання. Лабораторна робота №5: "Визначення об'єму твердих тіл, рідин і газів".
Урок 07 (04.02.2015) Взаємодія тіл. Сила - міра взаємодії. Енергія. Перетворення енергії. 
Урок 08 (06.02.2015) Творці фізичної науки. Тематичне оцінювання №1: "Починаємо вивчати фізику".

Тема 2. Будова речовини (8 годин)
Урок 09 (27.02.2015) Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Будова речовини.
Урок 10 (04.03.2015) Лабораторна робота №6: "Вимірювання маси тіла на важільних терезах".
Урок 11 (06.03.2015) Рух молекул і атомів. Лабораторна робота №7: "Дослідження явища дифузії в рідинах і газах".
Урок 12 (11.03.2015) Агрегатні перетворення.
Урок 13 (13.03.2015) Густина речовини.
Урок 14 (18.03.2015) Лабораторна робота №8: "Визначення густини твердих тіл".
Урок 15 (20.03.2015) Кристалічні й аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів тіл від температури.
Урок 16 (25.03.2015) Тематичне оцінювання №2: "Будова речовини".

Тема 3. Світлові явища. Фотометрія (9 годин)
Урок 17 (27.03.2015) Випромінювання й поширення світла.  
Урок 18 (01.04.2015) Світлові явища на межі двох середовищ.             
Урок 19 (03.04.2015) Відбивання світла плоскими дзеркалами.
Урок 20 (08.04.2015) Лабораторна робота №9: "Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала". 
Урок 21 (10.04.2015) Заломлення світла на межі двох середовищ.
Урок 22 (15.04.2015) Дисперсія світла. Лабораторна робота №10: "Створення колірної гами світла методом накладання променів різних кольорів".
Урок 23 (17.04.2015Фотометрія. Сила світла й освітленість.
Урок 24 (22.04.2015) Розв'язування задач.
Урок 25 (24.04.2015) Тематичне оцінювання №3: "Світлові явища. Закони поширення світла".

                    Тема 4. Лінзи. Оптичні пристрої (8 годин)
Урок 26 (29.04.2015) Лінзи, їх характеристики.
Урок 27 (06.05.2015) Зображення, які дає збиральна лінза.
Урок 28 (08.05.2015) Зображення, які дає розсіювальна лінза.
Урок 29 (13.05.2015) Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи.
Урок 30 (15.05.2015) Лабораторна робота №11: "Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи".
Урок 31 (20.05.2015) Око. Вади зору.
Оптичні прилади.
Урок 32 (22.05.2015) Тематичне оцінювання №4: "Лінзи. Оптичні пристрої".
Урок 33
 (27.05.2015) Фотоапарати й проекційна техніка. 
Лабораторна робота №12: "Виготовлення найпростішого оптичного пристрою".

Узагальнюючі заняття (1 година)
 (29.05.2015) Фізика навколо нас.
ċ
Метроном.zip
(170k)
Людмила Пасічна,
25 лют. 2011 р., 09:40
Comments