Alfabetizacións múltiples

En elaboración. 

https://sites.google.com/site/alfinbibliotecasofia/

Para ALUMNOS


Para comezar...

https://sites.google.com/site/seminariobisocas/

Para PROFESORES
(e alumnos interesados)

Para continuar...https://sites.google.com/site/bibliotecasofiacasanova/home

Entre TODOS, para TODOS
RESULTADOS

Para compartir...