0בת-חמה

(בת-חמה (מלכה שכטמן

מתוך "לקסיקון הספרות העברית בדורות אחרונים" מאת גצל קרסל