(בת-חמה (מלכה שכטמן
מתוך "לקסיקון הספרות העברית בדורות אחרונים" מאת גצל קרסל