Kancelaria Adwokacka 
Adwokat
 
tel. +48 886 516 893,

Reprezentuje Klienta przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej oraz osobami prywatnymi.

Zajmuje się sprawami w zakresie prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego,  autorskiego, rodzinnego, administracyjnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, odszkodowawczego, rolnego, mieszkaniowego, budowlanego, etc.

Udziela stałych i doraźnych porad prawnych.


adw. A. Jaśniowski