Al-Baqarah 1~286

                                                             [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 111~120 

111.  Dan mereka berkata; “tidak akan masuk syurga melainkan siapa-siapa yang  jadi yahudi atau nasrani”.  Yang demikian itu (hanyalah)  angan-angan mereka.  Katakan lah  “Tunjuk kan lah keterangan kamu jika memang kamu orang-orang yang benar”.

112. Bahkan barang siapa serahkan dirinya kepada Allah, pada hal ia berbuat baik, maka ia akan dapat ganjaran nya disisi Tuhan nya, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak bakal mereka berduka cita.

113. Dan yahudi-yahudi berkata; “nescaya tidak atas sesuatu jalan yang benar“, dan nasrani berkata; “yahudi-yahudi tidak atas sesuatu jalan yang benar”,  pada hal mereka membaca kitab, bagitu juga orang-orang yang tidak mengetahui, berkata seperti perkataan mereka itu.   Keputusan diantara mereka itu, Maka Allah akan beri keputusan diantara mereka itu, pada hari kiamat, ditentang apa yang mereka berselisihan.

114. Dan bukankah tidak ada orang yang lebih anyanyai daripada siapa  yang menghalangi masjid-masjid Allah daripada disebut namanya disitu, serta berusaha pada membinasakan nya ? mereka ini tidak harus masuk kepada nya  melainkan dengan takut.  Mereka akan dapat kehinaan didunia dan adalah bagi mereka azab yang besar diakhirat.

115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Lantaran itu, kemana sahaja kamu menghadap, maka disitu ada keredaan Allah kerana Allah itu luas (rahmatnya), amat mengetahui.

116. Dan mereka berkata; “Allah mempunyai anak”, maha suci ia !  bahkan ialah yang mempunyai apa-apa yang dilangit-langit dan bumi.  Kepada dia lah taat tiap-tiap sesuatu.

117. Yang mengadakan langit-langit dan bumi dengan  tidak bercontoh, dan apabila ia putuskan sesuatu, hanya ia berkata kepadanya: “jadilah” lantas sesuatu itu jadi.

118. Dan mereka yang tidak berpengetahuan itu berkata; “mengapakah Allah tidak berkata-kata kepada kami atau datang satu tanda kepada kami  ?”, begitu juga telah berkata orang-orang yang dahulu dari mereka, seperti perkataan mereka, bersamaan hati-hati mereka.  Sesungguhnya kami telah terangkan beberapa tanda untuk  kaum yang mahu percaya.

119. sesungguhnya kami telah utuskan mu dengan mambawa kebenaran, sebagai pengemar dan pengancam, dan engkau tidak akan diperiksa  dari hal  ahli-ahli neraka.

120. Dan orang-orang yahudi dan nasra tidak akan suka kepada mereka itu hingga engkau turut agama mereka; “sesungguh nya pertunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk”. Dan sesungguhnya  jika engkau turut kemahuan-kemahuan mereka, sudah datang pengetahuan kepada mu, maka engkau tidak akan dapat dari Allah,  pengawal dan tidak pembantu.

 

Sumber dari;
[FB] http://www.facebook.com/groups/suraualhijrahyahoo/doc/464330480267138


Following via Twitter
;
[Tw] https://twitter.com/KaumSyuaib/status/653099157993820164


Comments