Kodru rabast läänes, Tammsaare väljamäel asuv Tammsaare-Põhja talu oli sünnikoduks kirjandusklassik Anton Hansen-Tammsaarele. Romaanis “Tõde ja õigus” Vargamäeks ristitud väljamägi on kujunenud üldtunnustatud geograafiliseks kohanimeks.

Kirjaniku sünnikodus on avatud muuseum. Huvipakkuvad on romaanist tuntud Eespere ja Tagapere rekonstrueeritud taluhooned ning paikkonnale nime andnud võimas Vetepere tamm väljamäe veerul. Enam kui saja-aastase puuhiiglase kõrgus on 16 meetrit ning tüve ümbermõõt 3,2 meetrit, võra läbimõõt aga 15 meetrit. A. H. Tammsaare muuseumist paarsada meetrit loodes, Tammsaare-Põhja talu maadel on kujunemas kultuurihiis Järvamaa kultuuripreemiate laureaatide poolt istutatud puudest. Hiie rajamist alustati 1992. a. ning igal kevade, Jüripäeva paiku istutavad oma puu järjekordsed Järvamaa Kultuuripreemia laureaadid.

/Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud“ seletuskiri. Järva maavalitsus 2002/