Näkineitsi mõisatiigis

Seidla algkooli juures on tiik ja selle mõlemil pool kaldal on ümarik mägi ja mäel kasvavad puud. Seidlas elanud üks rikas härra, see härra armastanud lapsi. Ta lasknud orjadel kaevata tiigi ja kaevatud mullast ehitada mäed. Tiigi kallastel käinud alati lapsed mängimas. Tiigi põhi olla kivist. Tiigi põhi olnud ühest kohast väga sügav, arvati et sääl põhja ei olegi. See koht olnud väga kardetav ja sinna on uppunud palju inimesi. Arvati, et sääl on näkineitsi.

ERA II 219, 537 (3) < Järva-Madise khk, Kaalepi k, Lauri t – A. Kalajõgi < Anna Kalajõgi, 84 a (1939) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/