אזרחות

תוכנית עבודה שנתית 2012/2013

בית ספר אל-בשאאר למדעים

 

מקצוע: אזרחות

 

שם המשימה: מודעות , מעורבות חברתית ויזמות.

 

מטרה: הגברת המודעות של תלמידי בית הספר לעניינים המדיניים – חברתיים בחברה הישראלית המגוונת ועידוד המעורבות החברתית והיזמות

 

יעד בית הספר: הקניית כלים דמוקרטיים להתמודדות נאותה בחברה  הישראלית

 

      תיאור המשימה: מחקרים שונים מצביעים על חשיבותה של המעורבות

           החברתית כמו:

                        

   

      גורם אחראי : המנהל וסגנות ועדת היגוי של בית הספר , המנהל , רכז היסטוריה

      ואזרחות ,   יועצת בית הספר ,  רכז חינוך חברתי .

 

     סטאטוס הביצוע: מתמשך

 

    תאריך סיום: לכיתות ט - י"ב  במשך שנת הלימודים 2011/2012

 

 

 

     מדדי ביצוע:

     א. מתן הזדמנות להרצאות בתחומים מגוונים קרי :

                                                מעורבות בקהילה

                                                טיפוח יזמות צעירה

                                                זכויות סוציו-אקונומיות

                                               התמודדות עם קונפליקטים  חברתיים

                                               המשטר הפוליטי בישראל

                                               זכויות המיעוטים     

                                               חוקי התכנון והבניה

           הערה: ההרצאות יועברו ו על  ידי עמותת מוסאווה ועדאלה ומרצים

                     מהאוניברסיטאות

 

      ב. עידוד מפגשים יהודים ערביים באמצעות גורמים מוסמכים כמו גבעת חביבה ,    

          בית ברל .

 

     ג. עידוד סיורים במנגנוני השלטון בישראל (נוכחות בישיבת המלאה של הכנסת,

        נוכחות בבתי דין )

 

      מדדי תוצאה:

          1. שאלון למדידת שביעות הרצון של התלמידים והמורים

2.     משימות ופעילויות לתלמידים

 

 בתאום עם :  המנהל  וסגנו , רכז היסטוריה ואזרחות , יועצת בית הספר , רכז חינוך חברתי

 

משאבים: שעות הוראה

 

מקורות מימון : בית הספר , השתתפות סמלית של התלמידים.

 

הכין: אנדראוס כמיל רכז היסטוריה ואזרחות

          בית ספר אל-בשאאר למדעים

 

Comments