אקדמיזציה


 

اكدمة مدرسة البشائر 

رابط لكل البرامج والصور: اضغط هنا

http://bsh.sakhnin.ac.il/Docs/academy2014.pdfhttp://bsh.sakhnin.ac.il/Docs/academy20-1-2013.pdf


     https://sites.google.com/site/albshaer2012/ashnavhttps://sites.google.com/site/albshaer2012/pashnav


  https://sites.google.com/site/albshaer2012/refoaahttps://sites.google.com/site/albshaer2012/prefoaa

    https://sites.google.com/site/albshaer2012/ashnvysodehttps://sites.google.com/site/albshaer2012/arshef13-11-2014טכניון 11-2014

Comments