Referanser

 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quality Straand Hotel & Resort har gitt ansatte tilbud om kontormassasje hver 14. dag siden februar 2008. Vi har kun positive erfaringer med dette og kan se en god effekt av behandlingen på de ansatte som benytter seg av dette regelmessig.”

Sigmund Strand


Somme arbeidsdagar er litt betre enn andre. Mellom dei er dagane når Albert van der Weide kjem til bladstoga. Det vesle avbrotet i det daglege arbeidet blir opplevd som både nyttig og sunt. Dessutan er erfaringa vår at massøren er svært dyktig i faget sitt.

Tone Straume

Kontormassasje er eit flott tilbod som gjev avkopling, avslapping og ein sår trengt oppmjuking av stram muskulatur. Spesielt i hektiske periodar er dette eit verdifullt tilbod, som kan førebygge muskelproblem og sjukemeldingar og skape velvære og trivsel for dei tilsette.

Margit Nordstoga Aasan

Kontormassasjen vi får av Albies Velvære er eit godt tiltak for å forebygge belastningsskader på vår arbeidsplass.

Gudrun Skokheim


Vi er tre tilsette på Vest-Telemark Næringsutvikling as som nytter tilbodet frå Albert om kontormassasje. Når han kjem prøver vi å vere tilstades avdi vi kjenner at det er noko som gjer godt for stressa og stive muskler og ledd. Massasjen gjev ein ny giv til arbeidsdagen!

Grete Korsmo Nordskog
 

 

   


 "Kontormassasje er eit kjempebra tilbod.
Avslappande og godt i ein stressande kvardag.
Det er noko alle burde prøve."

Aud-Eva ( Revisorteam Vinje )