Om massasje‎ > ‎

Massasjetermer

Grunnbegrepene er ofte de samme selv om du vil finne små forskjeller i bruken av grep fra massasjeterapeut til massasjeterapeut. En erfaren terapeut vil veksle på bruke av grep og intensitet og rekkefølge ut i fra behandlingsforløp og de funn og observasjoner terapeutens hender og innsikt følger i en behandling.
De begrepsteknikker som brukes i den moderne klassiske massasjen er oftest:

Effleurage som er strykninger og glidninger i venenes retning mot hjertet og inn mot de store lymfekjertelområdene. Massasjen begynner og avsluttes nesten uten unntak med effluarge. Teknikken gir god kontakt mellom kunde og terapeut, vevet forberedes på behandling og terapeuten får god mulighet til å palpere (kjenne på) muskelvevets struktur, temperatur og tonus (spenningsnivå).

Petrissage som er sirkulære knadninger og saksinger langs muskelfiberretning eller på tvers av den enkelte muskelbuk. Brukes som spesifikk oppvarming av den enkelte muskelbuk og gir bedre kartlegging av muskelens tilstand.

Friksjoner som er glidninger i sirkler eller på tvers og innebærer en mer intensiv mekanisk bearbeiding av muskler sener, ligamenter og leddkapsler. Friksjoner utføres med fingerteknikker, knoker, handbak og albuen. Terapeuten veksler på tverrfriksjoner, som utføres på tvers av kollagene fiberretning i sener og senefester, for å få fiberretningen på rett kjøl etter traumer og inflammasjoner. Så brukes såkalte runde friksjoner som er sirkulære bevegelser med fingerteknikker, knoker, handbak og albue. Teknikken gir mulighet til å komme dypt i vevet. Begge friksjonsteknikkene er svært effektive for å få opp lokal temperatur og sirkulasjoner i definert område.

Taptoment som er raske, lette, rytmiske slag, hakking og klapping som gjøre med håndens lillefingerside og gir en dyptgående vibrasjon og varmefølelse.

Vibrasjoner skjer med hender eller apparat der store muskelgrupper i armer og ben ristes. Teknikken benyttes ofte som avslapping til slutt i behandlingen eller underveis hvis klient er veldig anspent. Begge sistenevnte grep benyttes hyppig under idrettsmassasje