Behandlinger‎ > ‎

Bedriftsmassasje

Over halvparten av sykefraværet ved norske bedrifter skyldes plager i muskel-, skjelett- og nervesystemet. Ca. 15-20 minutter massasje med jevne mellomrom kan ha stor innvirkning på arbeidsdagen.

Gi de ansatte økt velvære og trivsel på arbeidsplassen!!!

Muskel- og skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsa. 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskel- og skjelettlidelser. Total kostnad for muskel - skjelettlidelser ligger mellom 37–44 milliarder kroner per år. (Kilde: Nationalt ryggnettverk).
I en hektisk hverdag kan det være vanskelig for den ansatte å ta seg fri på dagen for å gå til terapeut og få behandling. Min tilbud bygger på at jeg kommer til bedriften og gir forebyggende behandling der. Dette er både tidsbesparende og økonomisk for bedriftene.
Hovedmåley er å være et av tiltakene som kan bidra til å redusere sykefraværet på bedriften og samtidig være en trivselsfaktor og bidra til økt motivasjon hos den ansatte

Forebyggende helsearbeid ute i bedriftene har hatt en stor økning de siste årene. Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen er blitt en faktor som er veldig viktig for den ansatte. Det at arbeidsgiver investerer litt i tjenester som kan forenkle hverdagen til en ansatt, kan øke både effektivitet og sikre et godt arbeidsmiljø.

De siste årene har det vært en sterk økning i antall sykemeldinger relatert til muskel- og skjelettlidelser. De fleste av disse plagene kan forebygges og behandles.

Jeg kommer ut til din bedrift og gir behandling og veiledning der. Behandlingen blir lagt opp etter hver klients behov og plager.

Noen årsaksfaktorer til smerter i muskel- og skjelettapparatet kan være:
  • Statisk muskelarbeid.
  • Gjentatte belastninger uten variasjon og pause.
  • Dårlige arbeidsforhold og miljø.
  • Stor arbeidsbelastning.
  • Stram muskulatur med mye spenninger kan over tid gi plager som hodepine, synsforstyrrelsen, nedsatt bevegelighet, nakke og ryggsmerter.
 
Formålet med massasjen er å: 
 
  • Øke blod og lymfesirkulasjonen.
  • Strekke muskler og løse opp arrvev.
  • Redusere spenningsnivået i muskulaturen.
  • Massasje virker smertelindrende og beroligende fordi den frigjør kroppens eget morfin ”endorfiner”.
  • Redusere arbeidsrelatert stress, muskelsmerter kan også være en stressfaktor som går utover konsentrasjon og produktivitet.
 
Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende møte, hvor vi kan komme med et forslag til løsning for din bedrift